Ilmatar

Ilmatar

Ajatus maailmasta, joka toimii uusiutuvalla energialla on liiketoimintamme keskiössä ja haluamme tehdä sen kestävällä tavalla.

Charging society. With Nordic renewable energy.

Olemme johtava itsenäinen sähköntuottaja ja uusiutuvan energian kehittäjä (IPP) Pohjoismaissa. Tuotamme puhdasta sähköä kestävästi ja tehokkaasti luonnon lähteistä, tuulesta ja auringosta. Energiavarastojen avulla edistämme joustavampaa energiaekosysteemiä.

Meillä on laaja, yli 20 gigawatin, hankeportfolio manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa, missä kehitämme, omistamme ja operoimme monenlaisia tuuli- ja aurinkoenergian tuotantolaitoksia läpi niiden elinkaaren.

Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä ja meillä työskentelee yli 100 alansa huippuosaajaa, jotka edistävät puhdasta siirtymää.  

Mitä tarkoittaa itsenäinen sähköntuottaja (IPP)? Itsenäiset sähköntuottajat (Independent Power Producer, IPP) ovat avaintoimijoita kehittyvässä puhtaan energian alalla. IPP-yritykset tuottavat ja myyvät sähköä käyttämällä omia tuotantoresurssejaan ilman siirtoinfrastruktuuria ja toimittavat energiaa julkiseen verkkoon tai sopimusasiakkaille. Tämä lisää monimuotoisuutta ja kilpailua perinteisesti monopolistisilla energiamarkkinoilla. 

  • Uusiutuvan energian tuotanto 100 %

  • Puhdasta siirtymää vauhdittamasta vuodesta 2011 alkaen  

  • Vakituisia työntekijöitä 115 31.12.2023

  • Liikevaihto 2023 23,19 MEUR

Strategiamme

Työtä puhtaamman huomisen puolesta

Markkina-alueena Pohjoismaat

Olemme strategiassamme määritelleet keskeiseksi markkina-alueeksemme Pohjoismaat, joissa energiankulutuksen odotetaan kasvavan energiaintensiivisen teollisuuden ja vedyn kysynnän lisääntymisen vuoksi. Myönteiset markkinanäkymät houkuttelevat sijoittajia, sillä Pohjoismaat ovat vakaita yhteiskuntia, joissa sähköinfrastruktuuri toimii luotettavasti.

Uusiutuvien energiaratkaisujen laajentaminen

Maantuulivoima on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä uusiutuvan energian lähteenä, kun taas aurinko- ja merituulivoiman roolien odotetaan kasvavan. Ainutlaatuinen toimintamallimme kattaa uusiutuvan energian tuotannon koko elinkaaren, ja erottaa meidät muista toimijoista, sillä pystymme luomaan pitkäaikaista positiivista vaikutusta niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Energiainnovaatioiden kärjessä

Jatkamme huippuluokan hankekehitystä ja tehokasta tuotantolaitosten rakentamista. Olemme toiminnallisesti energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja (IPP), jolla on oma ympärivuorokautinen kaupankäynti sekä kaupallinen ja tekninen omaisuudenhallinta. Meillä on valmiit suunnitelmat infrastruktuurimme käsittelyä varten niiden elinkaaren päättyessä. Seuraamme tarkasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehitystä.

Man and a turbine

Missio

Maailmanlaajuinen ilmastokriisi vaatii nopeampaa puhdasta siirtymää. Tämän haasteen kohtaamiseksi investoimme merkittävästi kestäviin energiaratkaisuihin.

 

Arvot

Arvot ovat työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä toimimaan edelläkävijänä uusiutuvan energian hankkeissa. Oma henkilöstömme on määritellyt yhtiömme arvot.

Luotettava kumppani

Tarjoamme aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä yhteiskunnan käyttöön, ja varmistamme samalla sähköverkon joustavuuden energian varastoinnin avulla.

Autamme suuria kansainvälisiä yrityksiä sekä muita innovatiivisia toimijoita siirtymään puhtaaseen energiaan. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä kumppaneidemme, mukaan lukien pitkäaikaisten sähkönostosopimuskumppaneidemme (Power Purchase Agreement, PPA) kanssa. PPA-sopimukset tarjoavat ennustettavuutta ja vakautta sekä sähköntuottajalle että ostajalle.

Lue lisää pitkäaikaisista sähkönostosopimuksista (PPA) 

Sitoudumme hakkeisiin koko elinkaaren ajaksi

Toisin kuin perinteiset energiayhtiöt, olemme mukana uusiutuvan energian hankkeen jokaisessa vaiheessa. Tunnistamme, kehitämme, rahoitamme, rakennamme ja operoimme uusiutuvan energian tuotantolaitoksia.

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus tuulivoimapuistojen kehittämisestä ja toimittamisesta avaimet käteen -periaatteella sekä EPC-pohjalta (Engineering, Procurement, and Construction). Olemme kartuttaneet ainutlaatuista kokemusta siitä, miten hankkeet saadaan vietyä tehokkaasti läpi.

Kaikki alkaa soveltuvimpien sijaintien ja konseptien tunnistamisesta. Hankkeiden alussa vastaamme myös maanhankinnasta lupien varmistamiseksi sekä kaikesta viestinnästä, suunnittelusta, arvioinneista, raportoinnista, lausunnoista ja teknisen puolen asioista. Kun kaikki tarvittavat luvat on myönnetty projektille, hoidamme taloudellisen suunnittelun sijoituspäätöstä varten.

Kehitämme ja rakennamme uusiutuvan energian tuotantolaitoksia omaan omistukseemme. Koska työskentelemme jatkuvasti maailmanluokan kumppaneiden ja sijoittajien kanssa, tunnemme hyvin uusiutuvan energian rahoitusprosessin ja sen vaatimukset.

Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa, että meiltä löytyy optimaalisessa suhteessa sekä osaamista että kokemusta toteuttaaksemme visiomme uudistuvalla energialla toimivasta maailmasta. Meistä saat kumppanin, jonka huippuosaaminen on saavutettu vuosien käytännön työn kautta.

Lue lisää tuotannostamme ja hankkeistamme

Tarinamme

Nimemme, Ilmatar, on johdettu suomalaisesta kansalliseepoksestamme Kalevalasta, missä Ilmatar on ilman jumatar ja kaiken äiti. Kuten tarinan Ilmatar, mekin pyrimme luomaan uuden maailman, jossa vallitsee harmonia luonnon

Lue tarinamme

Johto ja hallitus

Tutustu johto- ja avainhenkilöihimme, jotka ovat omistautuneet uudistamaan energiantuotantoa ja edistämään puhtaampia energiaratkaisuja.

Johto ja hallitus

Mitä teemme

Ajatus maailmasta, joka toimii uusiutuvalla energialla, on liiketoimintamme keskiössä. Olemme sitoutuneet mahdollisimman kestävään liiketoimintaan. Tavoitteenamme on kiihdyttää siirtymistä uusiutuvaan energiaan

Lue lisää mitä teemme

Ajankohtaista

Uutisia ja ajankohtaisia artikkeleita uusiutuvasta energiasta ja meistä.