Missio ja arvot

Missio ja arvot

Missiomme

Maailmanlaajuinen ilmastokriisi vaatii nopeampaa puhdasta siirtymää. Tämän haasteen selättämiseksi investoimme merkittävästi kestäviin energiaratkaisuihin.

Meillä on selkeä tehtävä kehittää, rakentaa ja tuottaa. Sitoutumisemme ulottuu omistajuutta pidemmälle. Huolehdimme voimalaitoksistamme niiden koko elinkaaren ajan varmistaen niiden optimaalisen suorituskyvyn.

Mahdollistamme kestävän tulevaisuuden tarjoamalla energiaratkaisuja, joista voit olla ylpeä. Teemme tämän monipuolisella, joustavalla ja nopeasti laajenevalla tuotantoportfoliolla Pohjoismaissa.
Lady with wind turbine

Työntekijät ovat määrittelleet arvomme Arvomme

Arvot ovat työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä toimimaan edelläkävijänä uusiutuvan energian hankkeissa ja tuotannossa. Hanke kerrallaan, tarjoamme uusiutuvaa energiaa Pohjoismaihin ja mahdollistamme siirtymisen puhtaamman energian käyttöön. Arvomme – asiantuntijuus, kasvollisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus – ovat läsnä arkipäiväisessä työssämme.

Asiantuntijuus

Meillä työskentelee energiasektorin parhaat ajattelijat ja tekijät ja olemme toimineet uusiutuvan energian hankkeiden uranuurtajina Pohjoismaissa vuodesta 2011 lähtien. Sidosryhmämme tunnustavat meidät erinomaiseksi kumppaniksi uusiutuvan energian kehittämisessä ja toiminnassa. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatillisen kasvun ja pyrimme jatkuvasti hankkimaan uusinta tietoa.

Kasvollisuus

Luotettuna ja arvostettuna kumppanina Pohjoismaissa, me vauhditamme yhteiskuntaa kohti uusiutuvan energian käyttöä. Huolehdimme asiakkaistamme ja sidosryhmistämme, ja tarjoamme  tukea tarpeen vaatiessa. Kannustamme työntekijöitämme ottamaan vastuuta sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella.

Edelläkävijyys

Tutkimme ja toteutamme uusia asioita kaikilla uusiutuvan energian osa-alueilla. Olemme sitoutuneita pitkäaikaiseen positiiviseen vaikutukseen ja kestävään kasvuun. Pyrimme tekemään asiat paremmin joka päivä – haluamme oppia virheistämme ja parantaa jatkuvasti työtapojamme.

Vastuullisuus

Vastuullisuus osa kaikkia toimintojamme. Roolimme puhtaan siirtymän kiihdyttämisessä Pohjoismaissa on ratkaisenvan tärkeä, huomioiden edessämme olevan haasteen. Kehitämme, rakennamme ja tuotamme uusiutuvaa energiaa, joka mahdollistaa puhtaan siirtymän ja kestävän tulevaisuuden. Ilmasto, luonto ja kiertotalous ovat olennainen osa työtämme.

Meillä on yli 100 huippuosaajaa edistämässä puhtaan siirtymän toteutumista

Ajankohtaista

Uutisia ja ajankohtaisia artikkeleita uusiutuvasta energiasta ja meistä