Työtä puhtaamman huomisen puolesta

Työtä puhtaamman huomisen puolesta

Keskitymme uusiutuvaan energiaan

Me Ilmattarella olemme olleet puhtaan siirtymän etulinjassa jo vuodesta 2011. Tuotamme puhdasta sähköä kestävästi ja tehokkaasti luonnon lähteistä, tuulesta ja auringosta. Energiavarastojen avulla edistämme joustavampaa energiaekosysteemiä.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on fossiilivapaa, hajautettu ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia energialähteitä, tuotantoyksiköitä ja joustokapasiteettia.

Meidät tekee ainutlaatuiseksi se, että olemme mukana hankkeidemme elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kartoitamme puistojemme sijainnit, hankimme hankkeille rahoituksen ja seuraamme sekä rakennustöitä että valmiiden tuulipuistojen toimintaa. Koska omistamme puistomme, kannamme myös vastuun niistä niiden elinkaaren loppuun asti ja palautamme alueen alkuperäistä vastaavaan kuntoon uusiutuvan energian tuotannon päätyttyä.

Jokaista hankettamme ohjaa sama periaate: tuottaa kestävää energiaa tavalla, joka hyödyttää maanomistajia, paikallisia yhteisöjä, kuntia, asiakkaita ja lopulta koko yhteiskuntaa. 24/7 sähkö­kaupankäynti

Ympärivuorokautisen sähkökaupankäynnin perustamisen myötä olemme ottaneet ratkaisevan askeleen eteenpäin kohti täysivaltaista itsenäistä sähköntuottajaa uusiutuvan energian alalla.

Tämä 24/7-toiminto antaa meille yhteistyössä muun fyysisen kaupankäyntitiimimme kanssa mahdollisuuden optimoida energiasalkkumme Nord Poolin day-ahead- ja intraday-sähkömarkkinoilla sekä osallistua lisäpalvelumarkkinoille.

Lue lisää

Maa­tuulivoima

Maatuulivoimapuistomme valjastavat luonnon voiman puhtaan sähkön tuottamiseen. Turbiinimme sieppaavat tuulen liike-energian ja muuttavat sen käyttökelpoiseksi energiaksi kotien, yritysten ja teollisuuden käyttöön.

Lue lisää

Aurinkovoima

Keskitymme suuren mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin Pohjoismaissa. Keräämällä auringonvalon aurinkopaneelien kautta edistämme sähköntuotantoa ja vähennämme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Lue lisää

Meri­tuulivoima

Merituulivoimahankkeissamme Pohjanlahdella on valtava potentiaali. Hyödyntämällä voimakkaita tuulia meren yllä pyrimme luomaan kestävää energiahuoltoa, joka hyödyttää sekä Pohjoismaita että laajemmin eurooppalaisia energiamarkkinoita.

Lue lisää

Energian varastointi

Energian varastointi on keskeinen tekijä siirryttäessä puhtaampaan ja kestävämpään energiainfrastruktuuriin. Se auttaa parantamaan sähköverkon luotettavuutta ja vähentämään kustannuksia.

Lue lisää

Liike­toiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitystoimemme painottuvat Pohjoismaissa innovatiivisten uusiutuvan energian ratkaisujen edistämiseen. Luomme kumppanuuksia ja hyödynnämme huipputeknologiaa kestävien kohteiden luomiseksi, jotka houkuttelevat sijoittajia.

Lue lisää

Sähkönostosopimukset (PPA)

Sitoutuminen puhtaaseen energiaan luo kestävämmän tulevaisuuden. PPA-sopimukset takaavat vakautta ja ennustettavuutta sähkön hintaan sekä tarjoavat taloudellista turvaa.

Lue lisää PPA-sopimuksista

Maanvuokraus

Maanvuokraus edistää uusiutuvan energian kehitystä, vauhdittaa talouskasvua, suojelee ympäristöä ja parantaa yhteisöjen hyvinvointia kumppanuuksien kautta.

Lue lisää maanvuokrauksesta

Vastuullisuus on kaiken keskiössä

Vastuullisuustyömme perusta rakentuu missiollemme, visiollemme ja yhteisille arvoillemme – asiantuntemukselle, vastuullisuudelle, edelläkävijyydelle ja kestävyydelle. Työtämme ohjaavat johtamisjärjestelmämme, eettinen ohjeistuksemme, politiikat ja sitoumukset sekä erilaiset ohjeet.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Charging society.
With Nordic renewable energy.

Ajankohtaista