Aurinkovoima

Aurinkovoima

Olemme Suomen johtavia aurinkovoiman kehittäjiä, rakentajia ja omistajia. Meillä on myös Ruotsin laajin suurten aurinkovoima­hankkeiden portfolio.

Uusiutuvaa energiaa luonnon ehdoilla

Näemme, että aurinkovoima on tulevaisuuden energiamuotojen kulmakivi. Aurinkoenergian nostamiseksi merkittävään rooliin, on tuotantolaitoksia rakennettava teollisessa mittakaavassa. Teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja voidaan kehittää ja rakentaa nopeasti – tehokkaalla toimeenpanolla voimme vastata kilpailukykyisesti hinnoitellun uusiutuvan sähkön kasvavaan kysyntään.

Aurinkovoimahankkeemme ovat pinta-alaltaan tyypillisesti yli 50 hehtaaria. Kun näiden aurinkovoimaloiden mittakaava kasvaa, vähennämme sekä kustannuksia että maa-alueen käyttöä tuotettua kilowattituntia kohden.

Teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotannolla luomme kestävää energiantuotantoa koko Euroopalle.

Olemme aktiivisesti mukana kaikissa aurinkovoimahankkeidemme vaiheissa. Tämä sisältää paikan valinnan, lupaprosessit ja rahoituksen sekä rakentamisen, verkkoliitännät ja kaupallisen sekä teknisen valvonnan. Omistamme hankkeemme niiden käytöstäpoistoon saakka, varmistaen vastuullisen hallinnan koko elinkaaren ajan.

Vahva kasvu

Olemme rakentaneet nopeasti, vain muutaman vuoden aikana, johtavan teollisen mittakaavan aurinkovoimaprojektien portfolion Pohjoismaissa. Meillä on tunnistettuina alueita jo yli 4,2 TWh aurinkoenergian vuosituotannolle – kattamaan yli 210 000 keskivertotalouden vuosittaisen sähkönkulutuksen.

Pitkäaikainen sitoutuminen

Jopa 50 vuoden maavuokrasopimuksella maanomistajat nostavat omaisuutensa arvoa ja voivat tarjota taloudellista turvaa useille sukupolville.

Maankäytön tehostaminen

Kehitämme ja rakennamme aurinkovoimalamme alueille, joilla on matala arvo maankäytön näkökulmasta: entisten turvesoiden, jättömaiden, hakkuualueiden ja kasvituotannosta poistettujen alueiden arvo nousee merkittävästi.

Paikallinen läsnäolo

Hankevastaavamme ovat läsnä ja tavoitettavissa avointa ja suoraa tiedonvaihtoa varten projektin alusta loppuun saakka – niin maanomistajille, paikallisyhteisöille kuntapäättäjille kuin muillekin sidosryhmille.

Nopeasti tuotantoon

Aurinkovoimapuiston perustaminen on ketterä prosessi muihin energian tuotantomuotoihin verrattuna. Hanke on valmis jopa 18 kuukaudessa, kun tarvittavat luvat on hankittu.
500 hehtaarin aurinkovoima­puisto

Avainlukuja

  • 500 GWh energiantuotantoa vuodessa

  • 65,5 kilotonnia vähennettyjä CO2-päästöjä

  • 90 % kierrätysaste

  • 50 vuoden elinkaari

Teollisen mittakaavan aurinkovoima- tuotannon edut

Näemme suurten aurinkovoima­puistojen ensisijaisena ratkaisuna nopeasti kiihtyvään energian kysyntään Pohjoismaissa ja Euroopassa. Samaan aikaani maksimoimme sellaisten alueiden käytön, joilla on vähäinen tai rajallinen arvo muussa käytössä.

Teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotannossa on suuri potentiaali. Aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta on edelleen vain 0,8 prosenttia Suomessa ja noin 1 prosenttia Ruotsissa. Suomessa ja Ruotsissa on yli 55 miljoonaa hehtaaria metsämaata. Aurinkoenergian rakentaminen vain yhden prosentin osuudelle näistä alueista voisi tuottaa yli 5 prosenttia Euroopan kokonaisenergian kulutuksen tarpeesta. Silti 99 prosenttia metsistämme säilyy.

Lisäksi aurinkoenergiaa on saatavilla silloin, kun muiden energianlähteiden tuotanto on usein alhaisimmillaan – aurinkoisina kesäpäivinä, kun tuulet ovat heikot, vesivoima on käyttämättä ja ydinvoimalat ovat usein huoltoseisokissa.

Tiesitkö? Vastoin yleistä uskomusta aurinkoenergiaa on mahdollista tuottaa Pohjoismaissa kannattavasti. Runsas päivänvalo kesäkaudella kompensoi tehokkaasti pimeitä talvia, ja viileä ilmasto auttaa välttämään tehokkuustappioita, joita usein esiintyy kuumemmilla alueilla.

Tehokas maankäyttö

Aurinkovoimalat tarjoavat maanomistajille parempia taloudellisia tuottoja verrattuna perinteisiin käyttötarkoituksiin – esimerkiksi noin kymmenkertaisia tuloja perinteiseen metsätalouskäyttöön verrattuna.

Vähäinen maisemahaitta

Aurinkovoiman tuotanto on päästötöntä, äänetöntä ja rakennelman maisemahaitta on vähäistä.

Helppo ennallistamistyö

Aurinkovoimala-alueen ennallistaminen on helppoa ja nopeaa, koska maaperään tai maisemaan ei tehdä merkittäviä muutostöitä.

Kasvava luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja parantamisen kannalta aurinkovoimala vaikuttaa monella tavalla. Pölyttäjät, kuten mehiläiset ja perhoset viihtyvät aurinkovoima-alueilla. Pölyttäjien toiminta edistää esimerkiksi niittyjen kehitystä, joilla on merkitystä eläimistölle eri tavoilla.

Kehitystä yli teknologia­rajojen

Aurinkovoiman rakentaminen

Säädökset ja määräykset teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotantolaitosten perustamisesta vaihtelevat sekä maiden että maakuntien välillä. Olemme yli kymmenen vuoden ajan kehittäneet ja rakentaneet uusiutuvaa energiaa Suomeen, ensin tuulivoimaa ja nyt aurinkovoimaa ja energian varastointiratkaisuja. Olemme hankekehityksen, rakentamisen ja operoinnin pohjoismainen huippuasiantuntijaorganisaatio, joka edesauttaa huippulaadukkaalla työllä sujuvia ja tasapuolisia luvitus- ja hyväksymisprosesseja yhdessä sidosryhmien kanssa, Suomessa ja Ruotsissa.

Ajankohtaista

Aurinkovoima- hankkeisiin liittyvät uutiset