Energian varastointi

Energian varastointi

Energian saannin varmistaja

Uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa, meille Ilmattarella, on tullut tärkeäksi suunnitella, kehittää ja rakentaa ratkaisuja energian varastointiin. Varastointi auttaa tasapainottamaan tilanteita, joissa uusiutuvan energian tuotanto on vähäistä tai ylimitoitettua, ja siten vakauttamaan sähkön tarjontaa ja hintavaihteluita markkinoilla.

Puhdasta energiaa tuottavien puistojemme kehittämisen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon rinnalla vastaamme myös tuotetun sähkön myynnistä markkinoille. Tästä syystä investoimme voimakkaasti uusiutuvan energian varastointiratkaisuihin. Tällä hetkellä meillä on yli 20 energian varastointiprojektia kehitysvaiheessa Suomessa ja Ruotsissa. 

Pyrimme sijoittamaan uusiutuvan energian varastointiratkaisut kohteisiin, joissa on jo Ilmattaren tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa. 

Kun varastointiratkaisut pystytään rakentamaan jo olemassa olevan infrastruktuurin läheisyyteen, maankäyttö on tehokasta. Samassa paikassa sijaitsevan tuotannon ja varastoinnin muina etuina on siirtohäviöiden pienentyminen ja jo rakennetun infrastruktuurin, kuten sähköasemien, samanaikainen hyödyntäminen tuotannon kanssa. Varastointi antaa kattavat työkalut tehonhallintaan niin puiston sisällä kuin myös suhteessa kansalliseen sähköverkkoon. 

Muutosta vauhdittamassa

Olemme edelläkävijöitä tulevaisuuden fossiilivapaan energiaekosysteemin kehittämisessä. Tähän mennessä olemme tehneet muun muassa seuraavaa:

  • Pystytimme yhdessä Glennmont Partnersin kanssa uraauurtavan energiavaraston Piiparinmäen tuulipuistoon.

  • Rakennamme Alajärvelle yhtä Euroopan ensimmäisistä hybridienergiantuotantohankkeista. 

  • Teemme yhteistyötä Polar Night Energyn (PNE) kanssa, joka keskittyy innovatiiviseen energian varastointiin. PNE:n hiekka-akkuteknologia tarjoaa kaupallisia pilottimahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantopuistoissamme, kun teknologia kehittyy.

Ilmatar and PNE shaking hands

Energian varastoinnin hyödyt

Joustavuus ja luotettavuus

Energiavarastointi tarjoaa joustavuutta energian kysynnän ja tuotannon hallintaan, mikä parantaa verkon luotettavuutta ja häiriönsietokykyä.

Kustannustehokkuus

Energian varastointijärjestelmät tarjoavat kustannustehokkaan tavan varastoida ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Uusiutuvien energialähteiden integrointi

Energiavarastoinnin myötä aurinko- ja tuulivoiman vaihtelevaa tuotantoa voidaan tasata ja hyödyntää tehokkaammin osana energian kokonaistarjontaa sähkömarkkinoilla.

Sähköverkon vakaus

Energiavarastointi parantaa verkon vakautta tasapainottamalla sähkön tarjontaa ja kysyntää. Tämä vähentää sähkökatkosten ja jännitevaihteluiden riskiä.

Ympäristön kestävyys

Energian varastointijärjestelmät edistävät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja tasapainottavat uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä markkinoilla.

Tiesitkö? Energian varastointikapasiteetti mitataan megawattitunneissa (MWh), mikä ilmaisee varastoitua energiaa ajan kuluessa. Energian varastoinnin käyttöikä vaihtelee teknologiasta riippuen, ja järjestelmät voivat kestää yli 15-20 vuotta.

Joustavuuden merkitys kasvussa

Energian varastointi­järjestelmien käyttöönotto kasvaa nopeasti alentuneiden kustannusten ja teknologian kehittymisen vuoksi.

Ajankohtaista