Päivän­sisäinen sähkö­kaupankäynti

Päivän­sisäinen sähkö­kaupankäynti

Edelläkävijänä energian optimoinnissa 24/7

Jatkoimme tietämme alan edelläkävijöinä myös sähkökaupankäynnin osalta, ja avasimme elokuussa 2023 oman sisäisen ympärivuorokautisen kaupankäyntitiskin ja valvomon. Tämän kehitysaskeleen myötä vahvistamme sitoutumistamme kestäviin toimintatapoihin entisestään, ja lisäksi saamme myös mahdollisuuden optimoida energiasalkkumme Nord Poolin seuraavan vuorokauden ja päivänsisäisillä sähkömarkkinoilla sekä lisäpalvelumarkkinoilla. Hyödyntämällä reaaliaikaisia kaupankäyntimahdollisuuksia voimme maksimoida puhtaiden energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, integroinnin salkkuumme, mikä pienentää hiilijalanjälkeämme ja edistää puhtaampaa ja kestävämpää energiatulevaisuutta.

Vuoden 2023 loppuun mennessä tuotantosalkkuumme kuului kahdeksan tuulipuistoa ja yksi aurinkopuisto, joiden arvioitu vuosituotanto on 1,3 TWh. 

Tämä merkittävä panostus puhtaaseen energiaan osoittaa sitoutumisemme uusiutuvaan energiantuotantoon ja ympäristönsuojeluun.

Mitä päivänsisäinen kaupankäynti tarkoittaa? Päivänsisäinen kaupankäynti on kauppaa, jossa osapuolet ostavat ja myyvät sähköä saman päivän aikana hyödyntäen markkinahintojen vaihtelua. Tämä käytäntö mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen optimoinnin, tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen sekä kustannustehokkuuden parantamisen sähkömarkkinoilla.

Päivänsisäinen sähkökaupankäynti

Avanlukuja

  • Tällä hetkellä 433 MW operatiivinen kapasiteeti

  • Tavoite 2025 lopussa 655 MW operatiivinen kapasiteeti

  • Odotettavissa oleva sähköntuotanto 1,3 TWh vuonna 2024

  • Odotettavissa oleva sähköntuotanto 2,0 TWh vuonna 2026

24/7 kaupan­käynnin hyödyt

Joustavuuden lisääntyminen

Päivänsisäinen kaupankäynti antaa energiamarkkinoiden toimijoille mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin kysyntä- ja tarjontaolosuhteisiin mikä auttaa tasekustannusten hallinnassa.

Markkinoille osallistumisen ja kilpailun parantuminen

Päivänsisäiset markkinat edistävät verkon tasapainottamista ja lisäävät kilpailua markkinoiden toimijoiden välillä. Tämä johtaa nopeampaan, tehokkaampaan ja läpinäkyvämpään kaupankäyntiympäristöön, alhaisempiin hintoihin ja uusiin kaupankäyntitapoihin, mikä lopulta hyödyttää kuluttajia ja tukee markkinoiden kehitystä.

Energiaresurssien optimointi

Päivänsisäinen kaupankäynti helpottaa kysynnän ja tarjonnan tehokasta yhteensovittamista reaaliajassa, minkä ansiosta energiayhtiöt voivat maksimoida uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen.

Rami Rajala, Johtaja, Generation & Assets

24/7-kaupankäynti­valvomo laajentaa fyysisen sähkökaupan mahdollisuuksiamme, vahvistaen asemaamme itsenäisenä sähköntuottajana.

Ajankohtaista