Takaisin hankkeisiin
Energian varastointi / Kehitysvaiheessa

Pahkakoski BESS

Ii – Suomi
Pahkakoski BESS

Taustatietoa

Ilmatar valmistelee Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston yhteyteen energiavarastohanketta. Energian varastointijärjestelmän teho on 50 MW ja energian varastointikyky 100 MWh. Varasto sijoittuu Pahkakosken tuulipuistoalueelle, tuulipuiston sähköaseman viereen.

Sijoittamalla energiavarasto tuulipuiston yhteyteen saadaan hyödynnettyä jo olemassa olevaa infraa useampaan käyttötarkoitukseen.

Energiavarastolla voidaan tasata uusiutuvalle energialle tyypillistä tuotannon vaihtelua. Lisäksi järjestelmällä voidaan tasapainottaa verkon taajuuden vaihtelua, jotta sähköverkkojärjestelmän kyky välittää sähköä pysyy hyvällä tasolla. Järjestelmän elinkaari on noin 15 vuotta, jonka jälkeen elinkaarta voidaan pidentää vaihtamalla varastointimoduulit.

Hankkeen sijainti

Ajankohtaista