ArtikkeliTöissä meillä

Uratarina – Stefan Husa

03.03.2023
Tunnisteet: 
  • merituulivoima,
  • töissä meillä
Ilmatar

Ilmatar

Stefan Husa, Head of Maritime Spatial Planning
Ilmatarlainen 09/2022 alkaen

Mikä on tehtäväsi Ilmattarella, millaisia erilaisia asioita ja tehtäviä työpäiväsi sisältävät?

Aloitin työni Ilmattaren merialuesuunnittelun johtavana asiantuntijana syyskuussa 2022 Maarianhaminan toimistossamme.

Työpäiviini Ilmattarella kuuluu mm. strateginen suunnittelu ja projektinhallinta sekä yhteistyön edistäminen merten aluesuunnitteluun (MSP) osallistuvien laitosten kanssa. Osallistun poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja toimin parhaiden käytäntöjen puolestapuhujana meriekosysteemien monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä korostan kestävää kehitystä merialueen hyödyntämisessä. Teen myös tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa tukeakseni merituulivoiman kehittämistä ja välillä käsitellään mahdollisia konflikteja merialueilla. Tehtäviini kuuluu myös fyysistä suunnittelua ulkoisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jokainen päivä on erilainen, ja rakastan sitä.

Miten viihdyt Ilmattarella? Mikä on parasta siinä, että olet yksi meistä?

Työskentely Ilmattarella on ollut erittäin antoisaa! Saan tavata päivittäin mielenkiintoisia sidosryhmiä, poliitikkoja ja kollegoita. Saan myös haastaa itseni erilaisissa tehtävissä. On hienoa kuulua tiimiin, joka jakaa samat arvot kuin minä, ja jotka toimivat tulevaisuutemme parantamiseksi.

Kerro lyhyesti urastasi ennen Ilmatarta

Olen työskennellyt Ahvenanmaalla aiemmin Ahvenanmaan maakuntahallituksessa, jossa koordinoin EU-hanketta, johdin merialuesuunnitteluprosessia ja rakensin kansainvälistä verkostoa. Minulla oli jopa tilaisuus työskennellä Ilmattaren aluepäällikkö Anna Hägerin kanssa, kun työskentelimme molemmat Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympäristöosastolla.

Kuvaile lyhyesti koulutustaustaasi

Aloitin ympäristö- ja meribiologian opinnot Åbo Akademissa, ja suunnitelmani oli ryhtyä tutkijaksi, joka tutkii eläinten käyttäytymistä delfiinien avulla. Kiinnostukseni kuitenkin vaihtui nopeasti mikrobiologiaan ja vesieliöiden fysiologiaan. Sen jälkeen kiinnostuin tilastollisista analyyseistä, joissa käsitellään ravintoverkkojen rakenteita ja ekosysteemien toimintoja. Lopulta päädyin tutkimaan ekosysteemien toimintoja ja koralliyhteisöjä, joihin ihmisen toiminta vaikuttaa voimakkaasti Hong Kongin rannikkoalueilla. Laaja tausta ja moninaiset kiinnostuksen kohteet sekä kenttätyöt kesäloman aikana opettivat minulle arvokkaan läksyn: uusien asioiden oppimista ei pidä koskaan lopettaa. Suoritettuani maisterin tutkinnon ympäristö- ja meribiologiasta aloitin työt Ahvenanmaan maakuntahallituksessa.

Mitkä ovat parhaita oppeja, joita olet oppinut urasi aikana?

Arvokkain oppini, jonka olen tähän mennessä saanut lapsuuden haaveideni ja urapolkuni aikana, on se, ettei haasteille pidä koskaan sanoa ”ei”, kunhan ensi sijassa pitää huolen itsestään. Ole valmis oppimaan, sopeutumaan ja sanomaan “kyllä” uusille kokemuksille. Jos epäonnistut, yritä, ja yritä vielä uudestaankin; muokkaa lähestymistapaasi hieman. Yksi kehitystä jarruttavia tekijöitä on se, kun joku sanoo: ”Aina meillä on näin tehty ja tehdään jatkossakin”. Toivon vilpittömästi, etten koskaan itse käytä tätä fraasia.  

Tunnisteet: 
  • merituulivoima,
  • töissä meillä