UutisetLiiketoiminta

Ilmatar ja Finsilva yhteistyössä – 200 MW tuulivoimapuisto suunnitteilla Virroille

Julkaistu:10.10.2022
Tunnisteet: 
  • maatuulivoima,
  • vastuullisuus,
  • yhteistyö

Suomalainen uusiutuvaa energiaa rakentava ja omistava Ilmatar Energy kehittää Pohjois-Pirkanmaalla sijaitsevalle Virtain Vermassalon alueelle 200 megawatin tuulivoimapuistoa. Alueet omistaa suomalainen metsätalous- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj.

Vermassalon tuulipuiston kaavoitus ja luvitus saadaan käyntiin loppuvuoden 2022 aikana. Rakennustyöt sijoittuvat tavoiteaikataulun mukaan vuosille 2025-26 ja sähköntuotanto alkaa vuosina 2027-28.

Vermassalon tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta, Vermasjärven länsipuolella. Alustavasti Finsilvan omistama hankealue on kooltaan noin 3 200 hehtaaria ja se mahdollistaa 20-25 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

– Finsilva on vakaa ja tunnettu metsänomistaja pohjoisella Pirkanmaalla ja se takaa hyvät lähtökohdat hankekehitykselle ja pitkäaikaiselle kumppanuudelle. Yhtiöidemme arvot kohtaavat hyvin, sillä kummallakin kasvollisuus, paikallinen läsnäolo, sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen huomiointi sekä osallistaminen ovat tärkeä osa toimintamallia. Olemme iloisia myös siitä, että luomme hankkeillamme laajat ja pitkäaikaiset aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Pirkanmaalle, Ilmattaren projektijohtaja Erkka Saario näkee.

– Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, mahdollistaminen on merkittävä osa strategiaamme. Uusiutuva energia on globaalisti nopeimmin kehittyvä energiamuotoa ja se tuo meille yhtiönä kiinnostavia mahdollisuuksia, joihin olemme päättäneet tarttua. Haluamme olla edelläkävijä metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä, sanoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Vermassalon hankkeen osalta kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden osayleiskaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet sekä sidosryhmäkeskustelut. Hankealueen rajaus tukeutuu voimassa olevan Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n mukaiseen Hanhisuo-Vehkamäki tuulivoima-alueeseen.

Vermassalon hankealue sijaitsee noin 7 kilometrin etäisyydellä Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimanhankkeesta, jonka osayleiskaavoitus ja sen rinnalla toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnistynyt kesäkuussa 2022.

Lisäksi noin 25 kilometrien etäisyydellä sijaitsee Ilmattaren Lylyharjun tuulivoimahanke, joka on tällä hetkellä kaavaluonnosvaiheessa. Vermassalon tuulivoimahankkeessa tullaan tutkimaan Tuuramäen ja Lylyharjun hankkeiden tuomia synergiaetuja muun muassa hankkeen ulkoisen sähkönsiirron ratkaisun osalta.

Tällä hetkellä Ilmatar rakentaa maatuulivoimaa kuudessa tuulipuistossaan, niiden tuotantoteho tulee olemaan 63 turbiinin voimalla nimellisteholtaan yhteensä 350 MW.

Lisätiedot:

Lauri Vierto
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy
lauri.vierto@ilmatar.fi
+358 50 376 5204

Juha Hakkarainen
toimitusjohtaja
Finsilva Oyj
juha.hakkarainen@finsilva.fi
+358 400 870 867

ILMATAR

Ilmatar on vuonna 2011 Suomessa perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä suomalainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Ilmatar Energyn liiketoiminta-alueita ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito sekä sähkön myyminen kuluttajille ja yritysasiakkaille.

Ilmatar omistaa hankkeensa niiden jopa 40-vuotisen elinkaaren ajan. Ilmattarella työskentelee 65 uusiutuvan energian huippuammattilaista. Ilmattaren julkisissa lähivuosien maatuulivoimaprojekteissa on kehitteillä tuotantoa yhteensä 2 200 megawatin nimellisteholla.

FINSILVA

Suomalainen Finsilva Oyj on erikoistunut metsä- ja luontopääoman vastuulliseen ja monimuotoiseen hyödyntämiseen. Se tuottaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia kehittämällä kestävää metsätaloutta ja luomalla kannattavaa liiketoimintaa uusiutuvasta energiasta ja ympäristökompensaatioista.

Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua metsää, josta pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.  Euroopan johtaviin yksityisiin ja riippumattomiin metsänomistajiin kuuluvan Finsilvan omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).

Ajankohtaista