UutisetVastuullisuus

Ilmatar käynnisti metsien istutustyön – hiilensidontakyky 7 200 tonnia mäntyjen elinkaaren aikana

Julkaistu:12.07.2023
Tunnisteet: 
  • Suomi,
  • vastuullisuus,
  • yhteistyö

Ilmatar ja Istutapuita.fi-organisaatio ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2022 alkaen. Ilmatar korvaa yhteistyöllä uusiutuvan energian rakentamisen aiheuttamia metsähakkuita ja osallistuu Suomen hiilinielutyöhön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä metsänhoitoon, pitkäjänteisesti vuosikymmeniksi.– Ilmattaren kanssa istuttamamme puut tulevat elinkaarensa aikana sitomaan hiiltä noin 600 kiloa per puu, siispä 12 000 taimen osalta yhteensä 7 200 tonnia, Istutapuita.fin toimitusjohtaja Timo Tammenaho kertoo.

Ilmatar on aloittanut puiden istuttamisen kuuden hehtaarin alueelle turvetuotannosta poistuneella, kuivatetulla suoalueella Sonkajärvellä yhdessä Istutapuita.fi-organisaation kanssa. Tarkoitus on korvata metsähakkuita, joita tehdään uusiutuvan energian tuotantoa rakentaessa. Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin yhtenä tehokkaimmista keinoista hidastaa ilmaston lämpenemistä. Uutta metsää kasvattamalla saadaan sidottua ilmakehässä olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, jolloin se ei rasita ilmastoa.

Kun puut istutetaan entiselle turvetuotantoalueelle, saadaan ajan kanssa lopetettua myös maaperän aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tällä on suuri merkitys, kun mietitään toimenpiteen kokonaisvaikutusta ilmastoon.

– Ilmattaren kanssa istuttamamme puut tulevat elinkaarensa aikana sitomaan hiiltä noin 600 kiloa per puu, siispä 12 000 taimen osalta yhteensä 7 200 tonnia, Istutapuita.fin toimitusjohtaja Timo Tammenaho kertoo.

Ilmattaren nyt istuttamien taimien hiilensidontakyky vastaa noin 700 suomalaisen tuottamia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Puita istutetaan yleensä noin 2 000 tainta per hehtaari. Alueen olemassa olevaa taimikkoa hyödynnetään myös, ja istutettava puulaji on Sonkajärvellä mänty. Metsänhoidossa huomioidaan myös monimuotoisuus, jolloin metsään on tarkoitus jättää kasvamaan sinne luontaisesti kasvavia puulajeja, kuten koivua. Istutettavan puuston on tarkoitus kasvaa alueella vähintään 100 vuotta.

Istutapuita.fin Timo Tammenaho ja Olli Kinnunen katsastamassa Ilmattaren istutusaluetta Sonkajärvellä. Kuva: Istutapuita.fi

– Suomessa metsää hoidetaan yleisesti ottaen hyvin, se mahdollistaa metsien nopean kasvun ja samalla nostaa hiilinielujen kapasiteettia. Puu käytetään usein teollisuuden tarpeisiin juuri, kun metsä on ehtinyt kypsään ikään. Silloin hiilinielu katoaa. Haluamme tuoda rinnalle toimintamallin, jossa metsän kasvatusta ja hoitoa ohjaa enemmänkin luontoarvot, jolloin metsää voidaan kasvattaa entistä pitkäjänteisemmin ja monimuotoisuus paremmin huomioiden, Istutapuita.fin toimitusjohtaja Tammenaho taustoittaa yhteistyötä Ilmattaren kanssa.

– Haluamme olla yhtiönä aktiivisesti vaikuttamassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa sekä hiilinielujen lisäämisessä. Rakentaessamme puhdasta, pohjoismaista uusiutuvaa energiaa, joudumme valitettavasti jonkin verran poistamaan puustoa. Kompensoimme tilannetta istuttamalla uutta metsää yhteistyössä Istutapuita-organisaation kanssa. Toivottavasti saamme samalla luotua uusiutuvan energian aloille uutta toimintakulttuuria, Ilmattaren projekteista vastaava johtaja Erkka Saario kertoo.

Ilmatar kehittää aurinko- ja tuulivoimaa tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa. Suomen osalta tuulivoima koostuu maatuulivoimasta ja merituulivoimasta. Kaikki suunniteltu uusiutuvan energian tuotanto yhteenlaskettuna vastaa 20 gigawatin nimellistehoa, ja lukema on mitä todennäköisimmin nousemassa.

Istutapuita.fi on suomalainen organisaatio, joka tarjoaa helpon ja ymmärrettävän palvelun ilmastonmuutoksen hidastamiseksi puita istuttamalla ja näin hiilinieluja kasvattamalla. Lisäksi tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä löytämään keinot ja kehityskohteet hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Palvelun piirissä on jo 77 hehtaaria alueita, jotka tulevat elinkaarensa aikana sitomaan noin 90 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Timo Tammenaho on Istutapuita.fin toimitusjohtaja.
Ilmattaren istutusalue Sonkajärvellä.
Ilmattaren istutusalue Sonkajärvellä.
Timo Tammenaho ja istuttaja Kauko Rytkönen työn touhussa. Kuva: Istutapuita.fi
Ilmattaren istutusalue Sonkajärvellä.
Ilmattaren istutusalue Sonkajärvellä, Timo Tammenaho ja Olli Kinnunen istutustöissä.

Ajankohtaista