UutisetLiiketoiminta

Ilmatar mukana kilpailussa aurinkovoimalasta Ahvenanmaalla

Julkaistu:02.09.2022
Tunnisteet: 
  • Ahvenanmaa,
  • aurinkoenergia,
  • vastuullisuus

Ilmatar on neljäntenä energiayhtiönä ilmaissut kiinnostuksensa suuren mittakaavan aurinkovoimalan rakentamisesta Ahvenanmaalle. Ilmatar Solarin tavoitteena on tuottaa ympäristöä säästävää aurinkoenergiaa, mutta myös parantaa veden laatua ja luonnon monimuotoisuutta alueella.

Ilmatar on nyt yksi neljästä yhtiöstä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan rakentaa suuren mittakaavan aurinkovoimala Grelsbyhyn Ahvenanmaan kiinteistölaitoksen omistamalle maalle. Ahvenanmaan kunnianhimoinen ilmastostrategia, auringonpaisteen suuri määrä ja vähälumiset talvet tekevät alueesta mielenkiintoisen kohteen laajamittaiselle aurinkoenergian tuotannolle. Hankehakemuksesta vastaa Ilmatar Energyn tytäryhtiö Ilmatar Solar, jonka pääkonttori on Malmössä.
– Ahvenanmaan-tiimimme, Ilmatar Offshoren, tavoitteena on laajamittainen merituulivoiman toteuttaminen Ahvenanmaan merialueilla. Toimimme mielellämme tienraivaajina myös ahvenanmaalaisen aurinkoenergian alalla, kertoo Ilmatar Solarin toimitusjohtaja Christian Gustafsson.

Kiinnostuksen kohteena oleva alue on tällä hetkellä metsätalous- ja metsästyskäytössä, ja sen lähistöllä on kaksi tärkeää vesiesiintymää ja vedenottamon suoja-aluetta. Ilmatar Solarin hankekehittäjä Robert Wedmo kertoo, että suuren mittakaavan aurinkovoimalalla pystytään parantamaan luonnon monimuotoisuutta ja veden laatua.
– Saadaksemme selville sopivimmat menetelmät meidän on ensin selvitettävä alueen luontoarvot. Menetelmiä voivat olla esimerkiksi vesien virtausta hillitsevien kosteikkojen rakentaminen tai lajirunsautta parantavien niittyjen luominen alueelle, hän sanoo.
– Aurinkovoimala voi päästöttömän energian tuottamisen lisäksi myös edistää maiseman palautumista. Aurinkovoimalan elinkaari on 45–50 vuotta, joten ympäristö ja luonnon monimuotoisuus ehtivät palautua.

Ahvenanmaan kiinteistölaitos on nyt esittänyt Ahvenanmaan maakuntapäiville anomuksen maa-alueen vuokraamisesta 50 vuodeksi. Anomusta varten Ahvenanmaan kiinteistölaitos on pyytänyt lausuntoja monilta yhteiskunnallisilta sidosryhmiltä, joita olivat esimerkiksi juomavettä tuottava Ålands vatten, Kraftnät Åland ja Ålands natur och miljö järjestö. Vuokra-anomus käsitellään todennäköisesti budjettineuvotteluiden yhteydessä vuoden 2022 lopulla. Jos maanvuokraus hyväksytään, kiinteistölaitos jatkaa hankkeen myöntämisprosessien kehittämistä.

Ajankohtaista