UutisetVastuullisuus

Ilmatar sitoutuu Naisten voimaannuttamisen periaatteisiin edistääkseen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työpaikoilla  

Julkaistu:08.03.2024
Tunnisteet: 
  • vastuullisuus,
  • yhteistyö

Ilmatar on allekirjoittanut Naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women’s Empowerment Principles, WEPs), jotka ovat YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja YK:n Global Compact –yritysvastuualoitteen luomat. WEPs:in tavoitteena ja meidän niihin sitoutumisemme perusteena on nostaa esille sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä meille yrityksenä, sekä ryhtyä käytännön toimiin WEPs:in seitsemän periaatteen mukaisesti. Haluamme tarjota osallistavan ja tasa-arvoisen työympäristön kaikille.   

Sitoutumisemme WEPs:iin on jatkoa DEI- (monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus) ja sosiaalisen vastuullisuuden työllemme. Periaatteisiin sitoutuminen on myös linjassa ESG-strategiamme kanssa, jossa yksi tavoitteemme on nostaa naisten osuus korkeimmissa johtotehtävissä yli 40 prosenttiin.   

– Ilmatar on ylpeä liittymisestään WEPs:iin. Se kertoo sitoutumisestamme sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen työpaikoilla. Meille tarjoutuu nyt loistava mahdollisuus syventää tietämystämme ja hyödyntää parhaiksi havaittuja käytäntöjä. Edistymme työssämme samalla tiedostaen konkreettisten askeleiden tärkeyden, kuten toimintatapojemme ja käytäntöjemme päivittäminen, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström kommentoi. 

Konkreettiset toimet ja seuranta   

Toimimme energiateollisuudessa, jossa naiset ovat usein aliedustettuina. Naisten voimaannuttamisen periaatteet juontavat juurensa YK:n Global Compact –yritysvastuualoitteen työhön, jonka avulla pyritään edistämään naisten osallistumista työelämään. Vuonna 2023 työntekijöistämme oli naisia 33 prosenttia. Se on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin naisten osuus oli 29 prosenttia. 

– Toivomme, että nostamalla esiin naisia ja uusiutuvan energian alalla tarjolla olevia mahdollisuuksia sekä panostamalla aktiivisesti tasa-arvotyöhön, pystymme lisäämään naisten määrää niin Ilmattarella kuin energia-alalla yleisesti. Olen myös henkilökohtaisesti erittäin iloinen siitä, että naisten määrä Ilmattaren johtotehtävissä ja jopa hyvin teknisesti vaativissa tehtävissä on kasvanut merkittävästi, Ilmattaren henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Anna-Maria Palmroos sanoo. 

WEPs:iin kuuluu seitsemän toimintaperiaatetta, joita allekirjoittajat edistävät ja joiden edistymisestä raportoidaan:  

1. Yrityksen ylimmän johdon tulee asettaa tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen korkeimman tason strategiseksi päämääräksi. 

2. Työpaikan kaikkia naisia ja miehiä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja syrjimättä. 

3. Työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja turvallisuus tulee asettaa etusijalle, ja esimerkiksi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kohtaan on nollatoleranssi. 

4. Yrityksen käytäntöjen noudattaminen varmistetaan ja naisten ammatillista etenemistä tuetaan koulutuksilla. 

5. Toimitusketjujen tulee olla inklusiivisia ja tasa-arvoa edistetään myös markkinoinnissa ja mainonnassa. 

6. Yritysten tulee tehdä aloitteita yhteisöjen kehittämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamiseksi. 

7. Saavutuksia ja edistystä tulee seurata mittaus- ja raportointikäytännöillä. 

Ilmatar, joka allekirjoitti YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen 2021, on tänä vuonna aktiivisesti nostanut monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja inklusiivisuuskysymyksiä keskusteluun muun muassa järjestämällä yrityksen työntekijöiden toivoman DEI-koulutuksen. Tulemme myös uudistamaan tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan suunnitelmamme kevään 2024 aikana. 

Ajankohtaista