UutisetLiiketoiminta

Ilmattaren suurin merituulivoimahanke Bothnia etenee YVA-vaiheeseen 

Julkaistu:17.04.2024
Tunnisteet: 
  • lehdistötiedote,
  • liiketoiminnan kehitys,
  • merituulivoima,
  • vastuullisuus,
  • yhteistyö

Ilmattaren suurimman merituulivoimahankkeen Bothnian ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on nyt julkaistu. Hanke siirtyy kuulemisvaiheeseen. Työtä tehdään yhteistyössä konsulttiyhtiö Ramboll Finlandin kanssa.  Alkamassa olevassa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa esitetään suunnitelmat, miten alueen ympäristön nykytilaa ja eri hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan. Bothnia-hankkeen tuulivoimapuistot sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä ja kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä hankealueesta – Bothnia ja Bothnia West. Hankkeen kehityksen yhteydessä Bothnian alue on puolittunut alkuperäisestä tutkimusalueesta ja Bothnia Westin alue pienentynyt noin 40 prosenttia.   

– Tässä vaiheessa olemme päättäneet edistää projektia alueilla, joilla on mahdollisimman vähän päällekkäisyyksiä muun käytön, kuten merenkulun ja kalastuksen, kanssa. Olemme ottaneet huomioon myös syvyysolosuhteet, ja optimoidut hankealueet ovat syvyydeltään 40–120 metriä, Project Manager Jori Sihvonen kertoo. 

 – YVA-prosessin luonteen mukaisesti aloitimme kartoittamalla suurempaa aluetta ja perusteellisten tutkimusten kautta päädymme optimoituun lopputulokseen, kun saamme lisätietoa suhteellisen tutkimattomasta merialueesta. Energiantuotannon kehittäjänä ja rakentajana tämä on meille luonteva tapa toimia. Tulevaisuuden puhdasta energiantuotantoa on kehitettävä vastuullisesti. Vahva ympäristölainsäädäntömme mahdollistaa tämän pohjoismaisessa toimintaympäristössä, Ilmattaren Regional Manager Anna Häger sanoo.

Ilmattaren hankealueet Bothnia on edelleen Suomen suurimpia merituulivoiman kehittämisalueita. Yhdessä hankealueet kattavat lähes 1 200 neliökilometrin suuruisen alueen ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on neljä gigawattia (GW).

– Energia on kaiken perusta nyky-yhteiskunnassamme, kuten olemme oppineet turbulentteina viime vuosina. Toiminnallamme on jo nyt positiivinen ilmastovaikutus, ja mitä enemmän uusiutuvaa energiaa tuotamme, sitä nopeammin useammat yritykset ja teollisuudenalat voivat ottaa kanssamme askeleita kohti kestävämpää kehitystä. Sähköistyminen ja puhdas siirtymä edellyttävät uusiutuvan energian tuotannon merkittävää lisäämistä, Häger sanoo.

YVA-ohjelman käynnistämisen myötä Bothnia -hanke siirtyy nyt kuulemisvaiheeseen, jossa YVA-prosessin yhteysviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ottaa vastaan sidosryhmien, muiden viranomaisten ja yleisön lausuntoja ja näkemyksiä.

Asiakirjat ja ohjeet löytyvät osoitteesta  www.ymparisto.fi/bothnia-merituuli-YVA. Lausuntojen viimeinen jättöpäivä on 14.6.2024.

Hankkeesta, ja sen YVA-ohjelmasta kertovia avoimia yleisötilaisuuksia järjestetään Raumalla, Kristiinankaupungissa ja verkossa.

Lisätietoja yleisötilaisuuksista: ilmatar.ax.

Ajankohtaista