UutisetVastuullisuus

Saavutimme positiivisen ilmastovaikutuksen vuonna 2023  

Julkaistu:12.04.2024
Tunnisteet: 
  • aurinkoenergia,
  • maatuulivoima,
  • merituulivoima,
  • vastuullisuus

Ilmatar saavutti positiivisen ilmastovaikutuksen hiilidioksidipäästöjen osalta vuonna 2023. Tämä tarkoittaa, että toimintamme hyödyt ilmastolle (hiilikädenjälki) olivat suuremmat kuin toiminnastamme syntyneet hiilidioksidipäästöt (hiilijalanjälki). 

Tuuli- ja aurinkovoima ovat kustannustehokkaimpia tapoja tuottaa sähköä. Voimaloiden uusiutuvan energian tuotannon alettua, rakentamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt katetaan nopeasti. Tuotantoteknologiasta ja -tehosta riippuen tähän kuluu yleensä joitakin kuukausia. 

– Mitä enemmän rakennamme uusiutuvan energian tuotantoa sitä nopeammin, mahdollistamme positiivisen ilmastovaikutuksen yhä useammalle yritykselle ja teollisuuden alalle. Olemme saavuttaneet jo positiivisen ilmastovaikutuksen oman toiminnan ja hankkeidemme osalta, mutta tavoitteemme on asetettu korkealle, sillä haluamme olla suunnannäyttäjä myös koko arvoketjun vastuullisuudessa, Ilmattaren vastuullisuuspäällikkö Cecilia Hertzberg kertoo. 

Ilmatar on mitannut hiilijalanjälkensä vuodesta 2021 lähtien. Laskelmat suorittaa kolmas osapuoli kansainvälisen kasvihuonekaasuprotokollan (Greenhouse Gas protocol) mukaisesti. Vuonna 2023 Ilmattaren suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt eli Scope 1,2 ja 3 olivat 84 300 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, joista 99,5 % liittyi uusien voimalaitosten rakentamiseen. Suorat hiilidioksidipäästömme olivat vain 420 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, joka vastaa 0,5 % kokonaispäästöistä. Suorat päästöt kasvoivat edellisvuodesta hieman, mikä johtui yrityksen ja työntekijämäärän kasvusta. 

Uusiutuva energia korvaa fossiilisia polttoaineita, mikä puolestaan vähentää pohjoismaisen energiaverkon hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää. Vuonna 2023 toimintamme positiivinen vaikutus oli 163 900 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa yli 17 000 suomalaisen tuottamia päästöjä. 

– Olen ylpeä, että saavutimme positiivisen ilmastovaikutuksen vuonna 2023, mutta työmme ei jää siihen. Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää esimerkiksi rakentamisen ja hankinnan hiilidioksidipäästöjä. Uskon, että edistymme siinä vuoden 2024 aikana, sanoo Ilmattaren viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Vilma Wiitakorpi Björkman.

Vuoden 2023 vastuullisuuskatsauksestamme voit lukea lisää mistä tuulivoiman tai aurinkovoiman aiheuttamat päästöt syntyvät ja millainen positiivinen ilmastovaikutus tuuli- ja aurinkovoimapuistoilla on uusiutuvan energian tuotannon käynnistyttyä. Vastuullisuuskatsauksemme kerromme vuosittain vastuullisuustyömme edistymisestä sekä valaisemme vastuullisuustyömme tavoitteita, joilla mittaamme edistymistämme. Löydät vastuullisuuskatsauksemme täältä.

Ajankohtaista