UutisetLiiketoiminta

Maanomistajilta luottamusta Ilmattarelle – Tahti kiihtyy: 325 tuulivoimalaa kehitteillä 22 paikkakunnalle

Julkaistu:26.07.2022
Tunnisteet: 
  • maatuulivoima,
  • sidosryhmät,
  • yhteistyö

Kesäkuun lopulla Ilmattaren julkistetuissa tuulivoimahankkeissa on luvituksessa yhteensä noin 325 turbiinia, joiden nimellisteho on yhteensä yli 2200 MW. Hankkeita on yhteensä 22 eri kunnan alueella. Rakentaminen alkaa neljän uuden hankkeen osalta jo vuoden 2022 aikana. Vertailun vuoksi Olkiluoto 3:n ydinvoimalan nimellisteho on 1600 MW.

Loppukevät ja alkukesä olivat Ilmattaren hankekehityksessä kiireistä aikaa, ja käynnistimme usean merkittävän kokoluokan tuulipuiston kaavoituksen. Esimerkiksi kesäkuun alussa käynnistyi kolmen melko lähekkäin sijoittuvan projektin kaavoitus Laihialla ja Seinäjoella: Laihian Taaborinvuoren ja Jokiperän hankkeissa tutkitaan yhteensä noin 30 tuulivoimalan kokonaisuutta ja Seinäjoen Ooperissa noin 20 voimalan kokonaisuutta.

Piiparinmäen tuulivoimapuisto on Ilmattaren rakentama ja Suomen suurin toiminnassa oleva tuulipuisto.

Laihian tuulipuistoalueet tunnistettiin Ilmattaren omissa esiselvityksissä potentiaalisiksi alueiksi, ja kutsuimme kaikki alueen maanomistajat aluksi etäkokouksiin joulukuussa 2021 ja myöhemmin lopputalvella paikan päälle kokouksiin.

Neuvotteluja jatkettiin maanomistajien neuvotteluryhmän kanssa keväällä ja pääsimme maanvuokraamisen ehdoista yhteisymmärrykseen.

”Ilmattarelle tärkeä toimintaperiaate on maanomistajien tasapuolinen kohtelu – kaikille alueen maanomistajille tarjotaan tätä samaa maanvuokrasopimusta, jolloin ei muodostu tilannetta, että jollain maanomistajalla olisi naapuria paremmat sopimusehdot”, kertoo maatuulivoiman kehittämisestä vastaava hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen.

”Tulemme järjestämään kaavoituksen aikana runsaasti erilaisia yleisötilaisuuksia, jolloin kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeista kanssamme. Laihian hankkeet tulevat olemaan Ilmattarelle merkittävä kokonaisuus, samoin ymmärrämme niiden oleva toteutuessaan iso muutos alueella. Niin maisemallisesti kuin kuntatalouden kannalta. Toistaiseksi hankkeiden vastaanotto on ollut positiivista, ja haluamme saman hyvän ilmapiirin jatkuvan. Uskon, että avoin ja kasvollinen keskusteluilmapiiri johtaa hyvään lopputulokseen, ja toivomme näistä muodostuvan hankkeet, joista myös paikalliset asukkaat voivat olla ylpeitä”, toteaa Mäkinen.

Neuvotteluryhmältä suositus Ilmattaresta

Seinäjoen Ooperin hankkeen suunnittelu lähti liikkeelle maanomistajien neuvotteluryhmän pyydettyä tarjouksia useilta eri toimijoilta. Alkuvuodesta käytyjen neuvottelujen jälkeen maanomistajien neuvotteluryhmä suositteli alueen maanomistajille sopimuksen laatimista Ilmattaren kanssa.

”Taloudellisten ehtojen lisäksi maanomistajat arvostivat yhteistyötä Suomessa vakiintuneen ja hyvämaineisen toimijan kanssa. Ooperin hankkeessa noudatimme myös samoja periaatteita kuin muuallakin, eli tiedotimme kaikkia alustavan suunnittelualueen maanomistajia suunnitelmastamme ja tarjosimme kaikille samaa vuokrasopimusta”, kertoo Mäkinen.

Tuulivoimaloita Rasakangas, Kurikka
Ilmattaren omistaman Rasakankaan tuulivoimapuiston voimaloita Kurikassa.

Merkittävää taloudellista hyötyä seutukunnille

Sekä Laihian että Ooperin hankkeissa on satoja eri maanomistajia, joista suurin osa asuu lähikylissä. Voidaan siis puhua todella paikallisten asukkaiden omista tuulivoimahankkeista, joissa merkittävä osa taloudellisesta hyödystä jää seutukunnille. Taaborinvuoren, Jokiperän ja Ooperin hankkeet ovat myös tunnistettu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liittojen yhteisessä tuulivoimaselvityksessä hyvin tuulivoiman tuotannolle soveltuviksi alueiksi. Hankkeiden kehityksestä, rakentamisesta ja omistuksesta tulee vastaamaan hankepaikkakunnille perustetut, Ilmattaren 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Ilmatar Laihia Oy ja Ilmatar Ooperi Oy.

Laihian ja Ooperin hankkeiden etenemisestä kerromme jatkossa tarkemmin projektien omilla sivuilla, josta löytyy myös suorat yhteystiedot vastaavalle hankekehityspäällikölle:

https://ilmatar.fi/projekti/ooperi/
https://ilmatar.fi/projekti/jokipera/
https://ilmatar.fi/projekti/taaborinvuori/

Ajankohtaista