Vastuullisuus kaiken toimintamme keskiössä 

Vastuullisuus kaiken toimintamme keskiössä 

Vastuullisuus on osa missiota, visiota ja yhteisiä arvojamme

Lähestymistapamme vastuullisuuteen

Haluamme olla luomassa maailmaa, joka toimii uusiutuvalla energialla ja haluamme tehdä sen kestävästi. Missiomme, visiomme ja yhteiset arvomme – asiantuntijuus, kasvollisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus – luovat vastuullisuustyön perustan. 

Yhdessä arvostettujen asiakkaidemme kanssa olemme energiasiirtymän eturintamssa tuottamassa vastuullista, luotettavaa ja edullista energia. 

Hankekehityksemme ja rankentaminen ovat sitoutuneet minimoimaan ympäristölle aiheutuvan haitan.  

Vastuullisuus lukuina

  • Uusiutuvan energian tuotanto 100 %

  • Positiiviset ilmastovaikutukset, ktCO₂e 163,9 joka kattaa yli 17 000 suomalaisen päästöt

  • Hiilijalanjälki, ktCO₂e 84,3

Ympäristö­vastuu

Liiketoimintamme kiihdyttää puhdasta energiasiirtymää. Rakentamalla uusiutuvan energian tuotantoa, vähennämme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, lievennämme ilmastonmuutosta ja autamme luomaan paremman maailman tuleville sukupolville.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Yhdessä sidosryhmiemme ja tasapainossa luonnon kanssa lisäämme yhteisöjen hyvinvointia. Toimimme aktiivisesti paikkakunnilla, jossa olemme hakkeidemme kautta läsnä ja edistämme merkityksellistä yhteostyötä. Työntekijöidemme hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja kehittymisen varamistaminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja edistämme turvallisuutta liiketoiminnassamme.

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallinto

Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallintotavan periaatteita noudattaen. Odotamme vastapuoltemme noudattavan samoja korkeita standardeja kuin me. Haluamme edistää vastuullista liiketoimintaa ja työyhteisömme hyvinvointia.

Hyvä hallinto

Vastuullisuus­katsaus

Raportoimme vuosittain vastuullisuustyömme tuloksia. Vastuullisuuskatsaus kattaa liiketoiminnallemme olennaiset teemat liittyen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon. Vastuullisuustyömme edistymisen lisäksi vastuullisuuskatsaus kertoo teemoista, joita tulemme kehittämään seuraavien vuosien aikana. 

Vastuullisuuskatsaus 2023

Kansain­väliset vastuullisuus­sitoumuksemme

Olemme mukana kansainvälisissä vastuullisuussitoumuksissa. Ne todentavat vastuullisuustyömme merkityksellisyyn ja tuovat vertailukepoisuutta. 

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Tunnistamme, että liiketoimintamme vaikutus kattaa kaikki 17 tavoitetta, mutta olemme valinneet yhdeksän tavoitetta, joihin liiketoiminnallamme on suora vaikutus.  

Lue lisää sitoumuksistamme

Ajankohtaista

Lue viimeisimmät uutiset uusiutuvan energian tuotannosta ja alasta.