Lähestymis­tapamme vastuullisuuteen

Lähestymis­tapamme vastuullisuuteen

Uusiutuvalla energialla toimiva maailma

Tavoitteemme on selkeä: edistää maailmaa joka toimii uusiutuvalla energialle ja tehdä se kestävästi. 

Olemme energiasiirtymän eturintamassa yhdessä arvostettujen asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tuottamassa vastuullista, luotettavaa ja edullista uusiutuvaa energiaa. Missiomme on kunnianhimoinen: rakentaa ja omistaa yksi suurimmista uusiutuvan energian tuotantokannoista Pohjoismassa.

Liiketoimintamme ydin on yhden maailman tärkeimmän ja monimutkaisimman haasteen – ilmastonmuutoksen – ratkaiseminen. 

Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen, joka on näkyvä osa yhteisiä arvojamme: asiantuntijuus, kasvollisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus. Tekojamme ohjaa eettinen ohjeistuksemme, politiikat, sitoumukset ja useat ohjeistukset. 

Tiesitkö? Sähkö uudesta vastavalmistuneesta tuulivoimapuistosta on yksi tehokkaimmista ympäristöteoista.

Edistysaskelia vuonna 2023

Vastuul­lisuuden avainlukuja

  • 38 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä

  • 89 % toiminnoissamme käyttämästämme energiasta oli uusiutuvaa

  • 33 % naisten osuus johtotehtävissä

  • 433 MW uusiutuvan energian tuotantoa toiminnassa

Sidos­ryhmämme olivat mukana arvioimassa liike­toimintamme olennaisimpia asioita

ESG-strategiamme

Muutoksen ja toiminnan vuosi

2023 vastuullisuus­katsaus

Kerromme vuosittain vastuullisuuskatsauksessamme vastuullisuustyömme edistymisestä ja tulevaisuuden tavoitteistamme vastuullisuuden osalta. Vastuullisuuskatsaukseme kattaa liiketoiminnallemme olennaiset teemat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon osalta. 

Vastuullisuuskatsaus 2023

Edistämme kaikkia, keskitymme yhdeksään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on meille hyvin luontevaa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on elintärkeää kaikkien tavoitteiden onnistumisen kannalta. Puhdas ja edullinen energia on keskeisin väline taistelussa ilmastokriisiä vastaan.

Olemme olleet YK:n Global Compact-yritysvastuualoitteen jäsen vuodesta 2021. Aloitteella on lähes 24 000 jäsentä 167 maassa ja se edellyttää vuosittaista raportointia edistymisestä sekä sitoutumisen uudelleen vahvistamista kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyvään periaatteeseen. 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteumista liiketoiminnassamme. Liiketoiminnalle keskeisemmät tavoitteet ovat seuraavat:

Terveyttä ja hyvinvointia

Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tuotamme hankepaikkakunnille merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä.

Edullista ja puhdasta energiaa

Tuotamme uusiutuvaa energiaa ja lisäämme uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tarjontaa markkinoilla.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pidämme huolen työntekijöistämme ja kasvamme vastuullisesti. Pyrimme edistämään uusiutuvan energian ympärille syntyvää taloudellista kasvua.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Hyödynnämme voimaloissa uusinta teknologiaa ja huolehdimme voimaloiden pitkästä käyttöiästä ja jatkuvasta energiantuotannosta. Rakennamme uutta sähköinfrastruktuuria Suomeen ja Pohjoismaihin.

Vastuullista kuluttamista

Säästämme ja kierrätämme materiaaleja aina kun se on mahdollista. Mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisen, uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kuluttamisen.

Ilmastotekoja

Uusiutuvaa energiaa tuottamalla ja vihreää siirtymää edistämällä teemme suuren ilmastoteon, ja vähennämme omia ja asiakkaidemme päästöjä.

Vedenalainen elämä

Huomioimme merenpohjan ja meren hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden suunnitellessamme merituulivoimaa.

Maanpäällinen elämä

Pidämme huolta ympäristöstä ja ihmisistä. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on vastuullisuustyömme keskiössä sekä tuuli- että aurinkovoimahankkeissa.

Yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyökumppanien avulla mahdollistamme uudet innovaatiot ja edistämme vihreää siirtymää yhteiskunnassa. Olemme vastuullinen kumppani ja vaadimme vastuullisuutta myös sidosryhmiltämme.tyksen tukemiseen ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kestävä kehitys on päätöksentekoprosesseja ohjaava ydinperiaate, ja arviointi on tuonut esiin useita myönteisiä käytäntöjä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan integroimiseen liiketoiminnassamme. Tämä kuvastaa ennakoivaa lähestymistapaamme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja hyvään hallintotapaan.

Ajankohtaista

Vastuullisuuteen liittyviä uutisia