Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Mahdol­listamme kestävämmän yhteiskunnan

Jokapäiväisessä työssämme edistämme yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointia ja teemme kaikkemme minimoidaksemme toimintamme vaikutuksen niihin. Yhdessä sidosryhmiemme ja tasapainossa ympäristön kanssa, lisäämme yhteisöjen vaurautta. 

Aktiivinen yhteisön jäsen

Olemme aktiivinen jäsen yhteisöissä, joissa toimimme.

Paikallinen hyväksyntä on tärkeää hankkeidemme toteutukselle. Kun aloitamme uuden tuuli- tai aurinkovoimapuiston kehittämisen, ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä ja tutustua paikallisiin maanomistajiin ja kuntapäättäjiin. Tämä yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa jatkuu aktiivisena koko hankkeiden vuosikymmeniä kestävän elinkaaren alusta loppuun.

Uusiutuvan energian tuotanto lisää paikallista elinvoimaa tukemalla kuntataloutta ja luomalla uusia työpaikkoja. Kiinteistöverotulot ovat merkittävä lisä paikalliseen talouteen. Tuemme hankepaikkakunnillamme myös voittoatavoittelemattomia järjestöjä.   

Houkutteleva työnantaja, jota ohjaa yhteiset arvot

Arvomme ovat työmme perusta ja ohjaavat meitä uusiutuvan energian kehityksessä. Ne ovat työntekijöidemme määrittelemiä. Hanke kerrallaan tuotamme Pohjoismaihin uusiutuvaa energiaa ja teemme vihreän siirtymän mahdolliseksi. Asiantuntijuus, kasvollisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus ovat läsnä jokapäiväisessä työssämme

Ilmatarlaisten mielestä merkityksellisimpiä asioita työssään heille oli muun muassa oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut, työpaikan vahva yhteishenki, työn ja vapaa-ajan tasapaino, mielekkäät työtehtävät ja vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaikka olemme kasvaneet nopeasti start-up-yrityksestä pohjoismaiseksi energiayhtiöksi ja itsenäiseksi sähköntuottajaksi, jolla on yli 100 työntekijää eri paikkakunnilla ja maissa, olemme säilyttäneet lämpimän ja osallistavan yrityskulttuurin

DEI – moni­muotoisuus, yhden­vertaisuus ja inklusiivisuus

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) ovat läsnä menestyvässä yrityksessä. Kannustamme avoimeen keskusteluun eri aiheista ja haluamme työtekijöidemme tuntevan itsensä tervetulleiksi ja arvostetuksi tullessaan töihin. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Vuonna 2022 teimme ensimmäisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme, joka perustuu Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Vuonna 2023 kysyimme työntekijöiltämme heidän ajatuksiaan monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta Ilmattarella. Työntekijöistämme 41 prosenttia vastasi ja he olivat tyytyväisiä siihen, että heiltä kysyttiin asiasta. Tunnustimme, että monet asiat ovat hyvin, mutta aiheesta tarvitaan enemmän avointa keskustelua ja lisää koulutusta. Tulosten perusteella teimme toimintasuunnitelman vuodelle 2024. 

Terveys ja turvallisuus

Edistämme työntekoijöidemme hyvinvointia ja terveyttä eri tavoin ja haluamme olla turvallinen työapikka. 

Yksi tapa, jolla mittaamme tätä, on tapaturmataajuus (Lost Time Injury Frequency, LTIF), jolla tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2023 tapaturmataajuutemme oli 8,25. Siihen sisältyivät urakoitsijat, mutta ensimmäistä kertaa myös toimistomme ja toimintojemme työntekijät. Tapaturmataajuus on yksi ESG-strategiamme tavoitteista, ja pyrimme tapaturmataajuuteen, urakoitsijat mukaan lukien, joka on neljä tai pienempi

Partnereillamme ja alihankkijoillamme on tärkeä rooli työmme laadun varmistamisessa sekä projektiemme tuomisessa menestyksekkäästi tuotantoon. Yhteistyössä takaamme turvallisen rakennus- ja operointiympäristön.  

Ihmis­oikeuksien huollisuus­velvoite

Huolehdimme ihmisoikeuksien totetumisesta niiden eri muodoissa liittyen operaatioihimme, työntekijöihimme, hankintaketjuumme partnereihimme, asiakkaisiimme, loppukäyttäjiin ja yhteisöihin, joissa olemme läsnä. 

Ajankohtaista

Vastuulli­suuteen liittyviä uutisia ja artikkeleita