Ympäristö­vastuu

Ympäristö­vastuu

Positiivinen ilmasto­vaikutus

Liiketoimintamme kiihdyttää puhdasta energiasiirtymää. Rakentamalla uusiutuvan energian tuotantoa, vähennämme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, lievennämme ilmastonmuutosta ja autamme luomaan kestävämmän maailman tuleville sukupolville. Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuodesta 2021 ja se on meille tärkeä ympäristövastuun mittari.  

Vuonna 2023 saavutimme positiivisen ilmastovaikutuksen hiilidioksidipäästöjen osalta. Tämä tarkoittaa, että toimintamme hyödyt ilmastolle (hiilikädenjälki) olivat suuremmat kuin toiminnastamme syntyneet hiilidioksidipäästöt (hiilijalanjälki).

Tuuli- ja aurinkovoima ovat kustannustehokkaimpia tapoja tuottaa sähköä. Voimaloiden uusiutuvan energian tuotannon alettua, rakentamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt katetaan nopeasti. Tuotantoteknologiasta ja -tehosta riippuen tähän kuluu yleensä joitakin kuukausia. 

YK:n ilmastopaneeli IPCC on laskenut mediaaniarvon energianlähdekohtaisten päästöjen osalta koko elinkaaren aikana

Tuulivoimalla ja aurinko­energialla tutkitusti matalimmat päästöt

Tuulivoimantuotanto on lähes päästötöntä. Tuulivoimaloiden valmistus ja asennus sekä hävittäminen ei kuitenkaan onnistu täysin ilman ympäristövaikutuksia. Energian takaisinmaksuaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt, tutkimukset osoittavat, että 2MW:n tuuliturbiinin energian takaisinmaksuaika on 5-8 kuukautta.

Jopa suurilla aurinkopuistoilla on erittäin alhaiset päästöt fossiilisiin energialähteisiin verrattuna. Aurinkopuistot voivat myös helposti toimia rinnakkain muun toiminnan, kuten maanviljelyn tai eläinten laiduntamisen, kanssa. Aurinkopuiston elinkaari on pitkä, 45-50 vuotta, ja sen jälkeen maa on helppo ennallistaa.

Yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi

Koska rakentamiseen liittyvät päästöt eivät kuulu suoraan omaan toimintaamme, teemme tiivistä yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa niiden vähentämiseksi.

Tuulivoimaloiden perustuksiin tarvitaan raaka-aineita, kuten terästä ja betonia, jotka molemmat ovat päästöintensiivisiä ja joiden hiilijalanjälki on suuri. Raskaiden materiaalien kuljettaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käyttämistä, mikä lisää päästöjä erityisesti hankekohteissa, joihin on vaikea päästä.

Tarkastelemme toimittajiemme kanssa hiilineutraaleja rakentamisvaihtoehtoja, kuten vihreämmän teräksen ja betonin käyttöä sekä puun käyttöä tornin komponenttina. Hyödynnämme myös 
olemassa olevaa infrastruktuuria mahdollisimman paljon rakentamalla hybridivoimalaitoksia, joiden avulla rakentamisen päästöjä voidaan vähentää merkittävästi

Tuuli- ja aurinkovoima nykyaikaisella teknologialla tuotettuna ovat kustannustehokkaimpia tapoja tuottaa sähköä. Uuden tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen vähentää myös energiantuotannon CO2-päästöjä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusilla energiamuodoilla.

Vastuullisuusgrafiikka

Tuemme kiertotalouden toteutumista

Tavoitteenamme on kehittää luonnon monimuotoisuutta tukevaa ja kiertotaloutta edistävää toimintaa sekä pitää haitalliset vaikutukset ympäristöön ja eläimiin mahdollisimman vähäisinä.

Tuulivoimalan elinkaari syntyy sen valmistuksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta, käytöstä ja huollosta sekä elinkaaren lopusta eli voimalan purkamisesta, kierrätyksestä ja loppusijoituksesta. 

Suurin osa tuulivoimalasta ja sen osien materiaaleista on kuitenkin kierrätettävissä. Kun siipien lasikuitu ja muut komposiittimateriaalit saadaan kiertoon, voidaan puhua koko tuulivoimalan kohdalla jopa yli 90 prosenttisesta kierrätysasteesta. Voimaloiden metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini) osalta kierrätysaste on jo nykyisin hyvin korkea, yleensä lähes 100 prosenttia. 

Tuulivoimaloiden siivet valmistetaan lasikuitukomponenteista. Olemme sitoutuneet ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa kierrättämään kaikkien tuulivoimaloidensa siivet Stena Recyclingin kierrätysratkaisulla. Tällä hetkellä Stena Recycling kierrättää tuulivoimaloiden lasikuidun sementin valmistukseen.

Biodiversiteetin edistäminen hanke­kehityksessä

Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon monin eri tavoin hankekehityksen eri vaiheissa teknologiasta riippumatta. 

Pyrimme ensisijaisesti säilyttämään toiminta-alueiden paikalliset luontoarvot ja välttämään haitalliset vaikutukset jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti rakennamme tuuli- ja aurinkovoimapuistomme luontoarvot huomioiden. 

Toiminnallamme, kuten kaikella rakentamisella, on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, mutta tuloksena saadaan puhdasta energiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuulivoiman ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä maankäyttöön.

Lievennyshierarkia

Ympäristö­poliikkamme ohjaa meitä ja edesauttaa vastuullisuus­työtämme.

Ajankohtaista

Vastuullisuuteen liittyviä uutisia