News

Ilmatar Energy Announces New Wind Farm, Adding New Clean Energy to the Grid

Published:20.09.2019
Tags: 
  • onshore wind power

Google agrees to purchase 125 MW of electricity produced in 211,4 MW Piiparinmäki wind farm from Ilmatar Energy, a joint venture of Omnes Capital-managed Capenergie 3 and Ilmatar Windpower plc.

Helsinki, September 20, 2019 — Ilmatar Energy today announced that it has reached an agreement with Google that the technology company will purchase 125 MW of electricity from the Piiparinmäki wind farm to be built in Kainuu region of Finland by Ilmatar Energy. The project will bring 211 MW of new green energy to the Finnish power grid.

Google recently announced that it has made its largest ever purchase of renewable energy, totalling more than $2 billion in new energy infrastructure produced by solar panels and wind turbines to be located around the world. 

Piiparinmäki wind farm will be built 2019 – 2021 and will start production already 2020.

”Ilmatar is one of the pioneers of the Finnish wind power industry and we are very delighted to have reached this agreement with Google. Such an agreement also highlights how large technology companies are ready to commit to wind power, which is not only a clean but also a cost-effective form of energy production that enables investments in Finnish infrastructure. Investing in new renewable and clean energy is the only way we can reach our common climate goals.” says Kalle Pykälä, Chairman and Co-Founder of Ilmatar Windpower. 

“Sustainability has been one of Google’s core values from our earliest days, and a cornerstone of our related efforts is our commitment to clean energy,” said Neha Palmer, Director of Operations, Google. “Today’s announcement will add new renewable energy to the grids where we consume it, creating new construction jobs and making clean power accessible to nearby communities.” 

Learn more

Piiparinmäki-Murtomäki project

Omnes Capital and Ilmatar Windpower launch joint venture for Nordic wind power, compete the largest acquisition of a fully developed wind project in Finland to date

Google makes its biggest renewable energy purchase ever

Sustainability @ Google

Ilmatar Energy the parent company of Ilmatar Piiparinmäki, which operates across the whole value chain of wind power production, from project development and construction of wind farms to long-term electricity production as well as Technical and Commercial Management through its subsidiary Ilmatar Service.

Ilmatar Energy and Ilmatar Windpower own a 1 GW portfolio of late stage development pipeline. Ilmatar Windpower was founded in 2011 and is owned by its founders, private investors and the management.

Google-Renewable-Energy-Project-Press-Release-Ilmatar-20SEPTEMBER2019-English.pdf

Ilmatar Energy rakentaa uuden tuulivoimapuiston – Uutta puhdasta energiaa Suomen sähköverkkoon 

Google ostaa 125 MW Piiparinmäen 211,4 MW:n tuulivoimapuistossa tuotettavasta sähköstä Ilmatar Energyltä.  Piiparinmäen tuulivoimahankkeen omistavat Ilmatar Windpower Oyj:n ja Omnes Capitalin hallinnoiman Capenergie 3:n yhteisyritys Ilmatar Energy Oy.

Helsinki, 20.9.2019 – Ilmatar Energy on solminut Googlen kanssa sopimuksen, jonka ansiosta teknologiayhtiö ostaa noin 60 % Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannosta. Kokonaisuudessaan tuulivoimapuisto tuottaa uutta vihreää energiaa Suomen sähköverkkoon 211 MW nimellisteholla.

Google kertoi juuri tehneensä historiansa suurimman investoinnin uusiutuvaan energiaan. Yhtiö ostaa käyttöönsä aurinko- ja tuulienergiaa yhteensä yli 2 miljardin dollarin arvoisesta uudesta infrastruktuurista, joka koostuu eri puolille maailmaa rakennettavista uusista aurinko- ja tuulivoimaloista. 

Piiparinmäen tuulivoimapuisto rakennetaan vuosina 2019–2021 ilman valtion tukea, ja se alkaa tuottaa sähköä jo vuonna 2020.

”Ilmatar on yksi suomalaisen tuulivoimatuotannon pioneereista, ja on upeaa päästä sopimukseen Googlen kanssa. Sopimus on hyvä osoitus siitä, kuinka mm. suuret teknologiayhtiöt ovat valmiita sitoutumaan tuulivoimaan. Se on paitsi puhdas, myös erittäin kustannustehokas sähköntuotantomuoto, joka mahdollistaa teolliset investoinnit Suomeen. Uusiutuvan energian lisärakentaminen on ainoa tapa saavuttaa globaalit päästötavoitteet,” kommentoi Kalle Pykälä, Ilmatar Windpowerin hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustajista. 

”Kestävä kehitys on ollut Googlen tärkeimpiä arvoja alusta lähtien, ja sitoutumisemme puhtaaseen energiaan on keskeinen osa toimintaamme,” sanoo Googlen operatiivinen johtaja Neha Palmer, ja jatkaa: ”Tämän päivän julkistus tuo uutta uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon siellä, missä sitä käytämme. Hanke luo myös uusia työpaikkoja ja tuottaa puhdasta energiaa lähialueiden käyttöön.” 


Lue lis
ää

Piiparinmäki-Murtomäki projekti

Omnes Capital and Ilmatar Windpower launch joint venture for Nordic wind power, compete the largest acquisition of a fully developed wind project in Finland to date

Google makes its biggest renewable energy purchase ever

Sustainability @ Google

Ilmatar Energy on Ilmatar Piiparinmäen emoyhtiö, joka operoi tuulivoimatuotannon arvoketjun jokaisella osa-alueella, projektikehityksestä ja hankkeiden rakennuttamisesta pitkäaikaiseen sähköntuotantoon sekä tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin tytäryhtiönsä Ilmatar Servicen kautta.

Ilmatar Energy ja Ilmatar Windpower omistavat 1 GW hankeportfolion. Ilmatar Windpower Oyj on perustettu 2011 ja sen omistavat yrityksen perustajat, yksityiset rahoittajat ja yrityksen johto.

Google Renewable Energy Project Press Release Ilmatar 20SEPTEMBER2019 suomenkielinen versio

News & Views