Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet

Hållbarhet är en del av vår mission, vår vision och våra gemensamma värderingar

Vår syn på hållbarhet

Vi strävar efter att bidra till en värld som drivs av 100 % förnybar energi, och vi vill göra det på ett hållbart sätt.  Grunden till vårt hållbarhetsarbete är vår mission, vision och våra gemensamma värderingar – expertis, ansvar, pionjäranda och hållbarhet.

Vårt mål är att äga och driva en av Nordens största samlade produktionskapaciteter för förnybar energi.

Vi går i bräschen för energiomställningen och levererar förnybar energi till samhälle och samarbetspartners, hållbart och till konkurrenskraftigt pris.

När vi utvecklar och bygger energiproduktionsanläggningar, arbetar vi på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.

Nyckeltal – hållbarhet

  • Förnybar energiproduktion 100%

  • Vår verksamhet har positiv klimatpåverkan, ktCO2e 163.9 vilket täcker utsläppen från över 17 000 personer

  • Koldioxidavtryck, ktCO₂e 84.3

Miljöansvar

Hela vår verksamhet fokuserar på att påskynda den gröna omställningen. Genom att bygga upp förnybar energiproduktion minskar vi beroendet av fossila bränslen, motverkar klimatförändringar och bidrar till att skapa en bättre värld för kommande generationer. Med modern teknik blir våra förnybara källor inte bara kostnadseffektiva utan bidrar också till att minska de totala koldioxidutsläppen i energinätet.

Miljöansvar

Socialt ansvar

Tillsammans med våra samarbetspartners och i balans med naturen arbetar vi för att öka välfärden i samhället. Vi engagerar oss lokalt på de platser där vi verkar och söker konstruktiva samarbeten. Våra medarbetares hälsa, trivsel, säkerhet och utveckling är vår prioritet. Vi respekterar mänskliga rättigheter och värnar säkerhet i vår verksamhet.

Socialt ansvar

Bolagsstyrning

Vi agerar öppet, etiskt, rättvist och jämlikt och följer principerna för god bolagsstyrning. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners ska följa samma höga standarder som vi själva gör. Vi vill utveckla ansvarsfulla affärsrelationer och främja välbefinnandet i vår arbetsgemenskap.

Bolagsstyrning

Hållbarhetsrapport

I vår Hållbarhetsrapport redovisar vi varje år alla siffror och fakta kring vårt hållbarhetsarbete samt de framsteg vi gör. Rapporten täcker alla aspekter av miljöansvar, socialt ansvar och bolagsstyrning som är relevanta för vår verksamhet. Förutom framsteg och hållbarhetsdata presenterar vi också de områden där vi vill utvecklas under de kommande åren.

Internationella åtaganden inom hållbarhet

Vi efterlever erkända internationella principer, som visar på trovärdigheten och nyttan av vårt hållbarhetsarbete.

Vi har åtagit oss att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals – SDG). Vi är medvetna om att vår påverkan sträcker sig över alla de 17 SDG:erna, men vi har valt ut nio där vi tror att vår verksamhet kan göra särskilt stor skillnad. 

Läs mer om våra åtaganden

Aktuellt just nu

Läs de senaste nyheterna och artiklarna om energiomställningen och om förnybar energiproduktion