Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss

Ilmatar respekterar din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter när Ilmatar agerar som personuppgiftsansvarig. Du får också veta vilka rättigheter du har som när du lämnat dina personuppgifter till Ilmatar. Denna integritetspolicy gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Personuppgifter innebär i detta sammanhang “information om dig eller annan identifierbar individ” i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR)

Vilka uppgifter samlar vi in?

I detta skede vid utvecklingen av Ilmatar samlar in personuppgifter i marknadsföringssyfte utifrån ditt samtycke. Detta gäller när du till exempel prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i våra undersökningar eller besöker våra evenemang. I dessa sammanhang kan vi samla in ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och annan personlig information som du ger till oss.

Tjänsteutveckling och analys

Vi behandlar personuppgifter för utveckling av våra tjänster, kvalitetssäkring och affärsbehov med hjälp av analyser. Informationen vi analyserar kan vara ditt senaste besök på vår webbplats (www.ilmatar.com), hur du navigerar dig på webbsidan och vilka undersidor du besöker. Vi samlar in informationen för att förstå hur användare navigerar sig på vår webbplats så att vi kan förbättra och utveckla den. Data avidentifieras i den mån det är möjligt.

Rättigheter

Du har följande rättigheter när du gett ditt samtycke till Ilmatar att behandla och samla in personuppgifter.

● Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig.

● Du har rätt att begära radering eller uppdatering av felaktiga, onödiga eller inaktuella personuppgifter.

● Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter som du gett till Ilmatar. Du har också alltid rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

● Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och begära att vi slutar behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller att vi raderar dina personuppgifter av andra skäl.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts kan du göra en anmälan till närmaste dataskyddsmyndighet.

Lagstadgade skyldigheter och agerande som arbetsgivare

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Dessa skyldigheter gäller exempelvis redovisnings- och skattelagar samt penningtvätt och arbetslagstiftning, inklusive rekryteringar.

Delar Ilmatar personuppgifter?

Vi varken säljer, hyr ut eller på annat sätt lämnar ut dina personuppgifter till tredje part utan att meddela dig personligen. Undantag som gäller är följande:

Uppgifter som erhålls utifrån kundförhållandet kan dock komma att lämnas ut och överföras till Ilmatars koncernbolag eller i begränsad omfattning till underleverantörer. Om vi bestämmer oss för att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra verksamheter, kan det innebära att vi avslöjar personlig information till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

Vissa av servrarna som används för att underhålla tjänsterna kan vara placerade utanför EU eller EES. I ett sådant fall säkerställer Ilmatar en adekvat nivå av dataskydd som krävs enligt lagstiftning. 

Besökares kommentarer kan kontrolleras via en automatisk spamdetekteringstjänst.

Hur säkerställer Ilmatar datakvalitet?

Ilmatar bedömer nödvändigheten av att lagra data regelbundet med hänsyn till gällande lagstiftning. Utöver detta vidtar Ilmatar rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, inaktuella eller felaktiga personuppgifter lagras i registret avseende ändamålen med personuppgiftsbehandling. Ilmatar korrigerar eller förstör sådana personuppgifter omedelbart efter att de upptäcks. Dessutom strävar Ilmatar efter att ständigt utveckla sin webbplats och dess tjänster. Vårt mål är att producera  kostnadseffektiva tjänster som är noga utformade för att möta den registrerade användares behov.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behåller personuppgifter endast under den period då de uppfyller de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte lagstiftning kräver en längre datalagringstid.

Hur använder Ilmatar cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra driften av webbplatsen och våra tjänster.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder och artiklar). Innehåll från andra webbplatser som är inbäddade i artiklar kommer att bete sig exakt som den webbplats som innehållet kommer från.

När du använder inbäddat innehåll kan information samlas in om dig, webbplatsen kan använda cookies och spårning från tredje part och övervaka din aktivitet med det inbäddade innehållet om du har ett konto med den webbplatsen och är inloggad på ditt konto.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig är:

llmatar Energy Oy
Kanavaranta 1
00160 Helsinki
Finland

tietosuoja@ilmatar.com

Ändringar av integritetspolicyn

Ilmatar kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan att meddela användare. Om integritetspolicyn ändras väsentligt och ofördelaktigt meddelar Ilmatar ändringen i början av denna integritetspolicy och på framsidan av vår webbplats i 30 dagar. Vi rekommenderar att du då och då kontrollerar vår integritetspolicy för eventuella ändringar.