ArtikelKarriär

Karriär – Elviira Ritari

03.11.2023
Tags: 
  • karriär,
  • solenergi

Elviira Ritari, Projektutvecklingschef
Ilmatarian sedan 11/2022

Vad är din uppgift på Ilmatar, hurdana olika saker och arbetsuppgifter ingår i dina arbetsdagar?

Jag arbetar på Ilmatar som projektutvecklingschef för solenergiprojekt. Jag ansvarar för att främja de projekt som tilldelats mig enligt en överenskommen tidsplan. Mina huvuduppgifter är relaterade till tillståndsgivning för projekt och att säkerställa nödvändig markförvaltning.

Mina arbetsdagar är mycket varierande och omfattar bland annat förhandlingar med markägare och myndigheter, projektsamordning och kartarbete. Arbetsuppgifterna varierar i takt med att projektet fortskrider, så det är bra att ha flera projekt i olika skeden på sitt skrivbord. Förutom de mer vanliga arbetsuppgifterna har jag också haft möjlighet att hålla offentliga evenemang, ge intervjuer till tidningar, radio och TV och besöka toppen på ett vindkraftverk!

Hur trivs du på Ilmatar? Vad är det bästa med att vara en av team Ilmatar?

Det har verkligen varit en vild resa! När jag började var nästan allt som hade med solenergi och projektutveckling att göra nytt för mig och de första månaderna försökte jag snabbt lära mig hela processen. Sedan dess har allt börjat falla på plats och går ganska smidigt. Det är naturligtvis tack vare extremt duktiga kollegor och deras ovärderliga stöd.

Berätta lite om din karriär före Ilmatar?

Jag har arbetat som ekolog i kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) och nu senast på Ramboll. På Ramboll arbetade jag i fyra år som miljökonsult i olika projekt relaterade till miljöpåverkan – och Natura-bedömningar, miljöundersökningar, ekologisk nätverksplanering och GIS. Mitt arbete har kretsat mycket kring att hitta lösningar för att bevara, förbättra och kompensera för biologisk mångfald i olika markanvändningsprojekt.

Hurdan utbildningsbakgrund har du?

Jag utexaminerades från Jyväskylä universitet år 2015 med en diplomingenjörsexamen i ekologi och evolutionsbiologi.

Bästa lärdom du har dragit under din karriär?

Den viktigaste läxan jag har lärt mig är att lita på processen – allt kommer att ordna sig i slutändan, så varför oroa sig för mycket i förväg. Fokusera också på saker du kan påverka och gör ditt bästa. Anta aldrig något: dubbelkolla och fortsätt framåt. Lita på din egen expertis, men be också om en andra åsikt om du är osäker. 

Tags: 
  • karriär,
  • solenergi