ArtikelKarriär

Karriär – Jonas Öhman

18.07.2023
Tags: 
  • karriär

Jonas Öhman, Back Office Manager
Ilmatarian since 5/2023

Vad är din uppgift på Ilmatar, hurdana olika saker och arbetsuppgifter ingår i dina arbetsdagar?

Jag är en del av det fysiska handelsteamet och arbetar som backoffice-chef. Som du kan se av orden i titeln är mitt jobb relaterat till handelsresultat. Huvuddelen är att kontrollera att vi har en balans mellan alla marknader och att det inte finns några skillnader i volymer, allt räknas. Vi har helt automatiserade beräkningssystem, men vi måste fortfarande övervaka och utveckla dem i enlighet med marknadens efterfrågan. En annan del är våra balansansvars tjänster, där du kan träffa kunder som är relaterade till dem, inklusive handel, balanstjänster och ursprungsgarantier.

Hur trivs du på Ilmatar? Vad är det bästa med att vara en av team Ilmatar?

Jag började arbeta på Ilmatar i mitten av maj 2023 och det har varit mycket intressant hittills. Många nya saker. Och de uppgifter jag arbetar med är helt annorlunda än de jag har arbetat med tidigare. Det har också varit fantastiskt att träffa så många nya människor. Arbetsmiljön är intressant och Ilmatar har så många nya projekt att det ska bli spännande att se vad framtiden har att erbjuda. Det har varit en trevlig resa så här långt.

Berätta lite om din karriär före Ilmatar

Jag arbetade tidigare med elhandel i ett nordiskt företag där vi inte hade egen produktion och vi arbetade med elmarknader. Så det var ett annorlunda tillvägagångssätt jämfört med mitt arbete nu, som handlar om vår egen produktion.

Jag har arbetat inom energibranschen sedan 2004. Jag gjorde mitt examensarbete på ett finskt elnätsbolag och började sedan arbeta på ett energitjänsteföretag där jag arbetade med de svenska energimarknaderna. Strax därefter började jag även arbeta med de finska marknaderna. De senaste 12 åren har jag arbetat på ett nordiskt elhandelsföretag, där jag har haft nöjet att arbeta med Norge och Danmark samt Finland och Sverige.

Hurdan utbildningsbakgrund har du?

Efter studentexamen från Sibbo gymnasium gick jag in i armén. Efter det året inledde jag mina studier vid Yrkeshögskolan Arcada där jag studerade elektroteknik, ekonomi och processteknik. Under Covid-pandemin studerade jag bild- och videobehandling som en slags hobby.

Bästa lärdom du har dragit under din karriär?

Problemlösning är en av de viktigaste lärdomarna jag har dragit. Alla problem kan lösas, och varje problem måste ha sin egen metod. Om det finns ett team inblandat är det bra att brainstorma idéer tillsammans. Problemlösning är lättare tillsammans med människor. Det är något värdefullt jag har lärt mig i mitt arbetsliv. 

Tags: 
  • karriär