ArtikelKarriär

Karriär – Robert Wedmo

23.05.2024
Tags: 
  • karriär,
  • solenergi
Ilmatar

Ilmatar

Robert Wedmo, Head of Permits i Sverige
Ilmatarian sedan hösten 2021

Vad är din uppgift på Ilmatar, hurdana olika saker och arbetsuppgifter ingår i dina arbetsdagar?

Jag började hösten 2021 som inhyrd konsult hos Ilmatar. När det svenska kontoret i Malmö öppnade 2022 anställdes jag som äkta Ilmatarian!

Som tillståndsansvarig är min främsta uppgift att främja en samarbetsatmosfär där mitt team trivs och har en bra arbetsmiljö, där de kan känna sig nöjda och uppnå sina personliga och våra gemensamma mål.

Utöver mina uppgifter som tillståndsansvarig fungerar jag som presstalesperson tillsammans med VD:n för den svenska organisationen. Denna roll gör det möjligt för mig att dela Ilmatars historia, vision och uppdrag med allmänheten genom pressmeddelanden och intervjuer. Detta är intressant och ibland också utmanande.

Utöver det är jag ofta involverad i möten med markägare och är med från projektstart och samrådsmöten till miljödomstolen om så behövs.

Hur trivs du på Ilmatar? Vad är det bästa med att vara en av team Ilmatar?

Jag glad över att vara en del av ett företag som verkligen gör skillnad. Det ger en positiv känsla av att vara en del av en fossilfri revolution där vi har friheten att lösa problem och forma morgondagens värld.

Berätta om din karriär före Ilmatar

Jag har en bakgrund som agronom med påbyggda juridikstudier. Min erfarenhet inkluderar arbete med miljörätt på kommunal nivå och på länsstyrelsenivå samt som konsult för olika företag de senaste femton åren varav tio som VD för mitt egna företag. Utöver det arbetar jag med att hjälpa nystartade företag i deras uppstartsfas, ibland genom delägarskap eller som styrelsemedlem, när jag nämner att ett av dessa är ett bryggeri väcker det ofta ett intresse och leder till följdfrågor.

Kort beskrivning av dina studier – och hur hamnade du i branschen för förnybar energi?

Se ovan angående studier. När det gäller min karriär har det varit en resa av intresse, slump, möjligheter, intressanta fall och privilegiet att arbeta tillsammans med fantastiska kollegor som här på Ilmatar.

Har du något motto eller lärdom att dela med dig av?

Jag önskar att jag hade det. När jag var ung sa jag till mig själv att ibland måste man hoppa ut från en klippa att se om man kan flyga. Vilket jag gjort några gånger ett och annat blåmärke har jag fått, men jag lever fortfarande. 

Tags: 
  • karriär,
  • solenergi