ArtikelKarriär

Karriär – Stefan Husa

03.03.2023
Tags: 
  • havsbaserad vindkraft,
  • karriär

Stefan Husa, Head of Maritime Spatial Planning
Ilmatarian sedan 9/2022

Vad är din uppgift på Ilmatar, hurdana olika saker och arbetsuppgifter ingår i dina arbetsdagar?

Jag började arbeta som Head of Maritime Spatial Planning på Ilmatar i september 2022 på vårt kontor i Mariehamn.

Mina arbetsdagar på Ilmatar omfattar strategisk planering och projektledning samt främjande av samarbeten med institutioner som är involverade i havsplanering (MSP). Jag har engagerat mig i tvärvetenskapliga samarbeten, förespråkat bästa praxis för bevarande av marinbiologisk mångfald och lyft fram hållbar utveckling i utnyttjandet av havsområden. Jag har också ett nära samarbete med lokalsamhällen för att stödja utvecklingen av havsbaserad vindkraft, hantera potentiella konflikter i havsområden och utforma strategier för fysisk planering för extern säkerhet. Varje dag är annorlunda, och jag älskar det.

Hur trivs du på Ilmatar? Vad är det bästa med att vara en av team Ilmatar?

Hittills har det varit mycket intressant att arbeta på Ilmatar! Varje dag får jag träffa spännande intressenter, politiker och kollegor. Jag får också utmana mig själv med olika uppgifter. Det är fantastiskt att vara en del av ett team som delar samma värderingar som jag och människor som arbetar hårt för att förbättra vår framtid.

Berätta lite om din karriär före Ilmatar

Jag har arbetat på Åland tidigare, vid Ålands landskapsregering, där jag samordnade ett EU-projekt, ledde havsplaneringsprocessen och byggde upp ett internationellt nätverk. Jag fick även chansen att arbeta med Ilmatar Offshores regionchef, Anna Häger, när vi båda arbetade på miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Hurdan utbildningsbakgrund har du? Och hur hamnade du i branschen för förnybar energi?

Jag började studera miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och var inställd på att bli forskare som studerade djurbeteende hos delfiner. Mina intressen ändrades snabbt till mikrobiologi och akvatisk fysiologi. Det intresset övergick till statistiska analyser av näringsvävsstrukturer och ekosystemfunktioner. I slutändan kom jag att studera ekosystemfunktioner och korallsamhällen som påverkas kraftigt av mänskliga aktiviteter i kustområdena runt Hong Kong. Att ha en bred bakgrund med många olika intressen och fältarbete under sommarlovet lärde mig en värdefull läxa: man ska aldrig sluta lära sig nya saker. Efter min magisterexamen i miljö- och marinbiologi började jag arbeta på Ålands landskapsregering.

Bästa lärdom du har dragit under din karriär?

Den mest värdefulla lärdom jag hittills har dragit av mina barndomsdrömmar och min karriär är att aldrig säga ”nej” till utmaningar så länge du kan ta hand om dig själv först. Var villig att lära dig, anpassa dig och säg ”ja” till nya erfarenheter. Om du misslyckas, försök igen och försök igen; justera din strategi lite. En av mina triggers som hämmar all utveckling är när någon säger ”vi har alltid gjort något på ett sätt, och därför ska det alltid göras på samma sätt”. Jag hoppas innerligt att jag aldrig får uppleva att jag säger så till någon. 

Tags: 
  • havsbaserad vindkraft,
  • karriär