ArtikelKarriär

Karriär – Vincent Weeda

04.08.2023
Tags: 
  • karriär,
  • solenergi

Vincent Weeda, Senior Procurement Manager
Ilmatarian sedan 3/2023

Vad är din uppgift på Ilmatar, hurdana olika saker och arbetsuppgifter ingår i dina arbetsdagar?

Jag är upphandlingschef för solenergi och BESS och ansvarar för att upphandla nyckelkomponenterna i våra tillgångar: Solcellsmoduler, växelriktare, batterisystem och våra kvalitetssäkringsprocesser för var och en av dessa komponenter. Tillsammans med ESG- och Engineering-teamen har vi undersökt leverantörsmarknaden och valt ut leverantörer för varje kategori. Nu förhandlar jag om ramavtal med våra utvalda leverantörer för moduler och växelriktare; för BESS arbetar vi fortfarande med projektspecifika avtal.

Att vara den första kontaktpunkten för huvudleverantörerna innebär att typiska arbetsuppgifter är att regelbundet träffa nyckelleverantörerna, kontinuerligt undersöka marknaden för nya leverantörer och tekniker, förbereda och förhandla om leveransavtal, granska leverantörernas fabriker och upprätta en kvalitetssäkringsplan för var och en av dessa huvudkomponenter. Internt arbetar jag tillsammans med många olika team, varav de mest regelbundna är ESG-, teknik- och juristteamen. 

Hur trivs du på Ilmatar? Vad är det bästa med att vara en av team Ilmatar?

Det har varit bra, mycket bättre än jag ens kunde föreställa mig. Jag gillar verkligen att kollegorna är väldigt duktiga och ambitiösa människor. Det är lätt att kommunicera med i stort sett alla. Även om det kanske inte finns någon omfattande erfarenhet inom solenergibranschen ännu, har de inblandade individerna verkligen rätt attityd och tankesätt. Företaget självt är också mycket ambitiöst och har bra mål. Hittills har det varit över förväntan. Jag är väldigt glad att jag gick med.

Berätta lite om din karriär före Ilmatar

Jag har arbetat i ett år inom solenergiindustrin i Nederländerna och det var på ett litet B2C- och B2B-företag, där vi gjorde solcellsprojekt på taket, så det var ett lite annorlunda segment. Jag gjorde upphandlingar där och eftersom det var ett mycket litet företag var jag också expert på solenergiteknik. Sedan flyttade jag till Finland 2016 och började på Fortum ganska snart efter det. Jag var där i solteknikteamet i fem år och under ett år gjorde jag upphandling för solenergi och BESS (Battery Energy Storage System). Det är i princip samma roll som jag har nu i Ilmatar. Vi utvecklade ungefär en GW solenergi under den tid som jag var där, så jag har bidragit från olika synvinklar till den GW. Under tiden i teknikteamet ledde jag även de tekniska due diligence-processerna för M&A-ärenden.

Hurdan utbildningsbakgrund har du?

Kanske inte en överraskning att det också är inom solenergi. Jag har en civilingenjörsexamen i hållbar energiteknik från Delfts tekniska universitet i Nederländerna. På masterprogrammet specialiserade jag mig på solenergi. Under tiden på universitetet jobbade jag också på universitetet som studentassistent där jag utvecklade solenergikurser tillsammans med professorn och vi utvecklade kursmaterialet för de kommande åren. En riktigt trevlig sak var också att vi tog fram en onlinekurs om solenergi där 10-tals tusentals människor har deltagit från hela världen. Det är fortfarande online, så om folk vill lära sig mer om solenergi är det ett bra ställe att börja. Det är en gratis och öppen onlinekurs om solenergi i en plattform som heter på EDX. Här är länken: https://www.edx.org/professional-certificate/delftx-solar-energy

Bästa lärdom du har dragit under din karriär?

Det finns många, men den kanske viktigaste som jag har märkt är lite klyschig, men att kommunikation är nyckeln. Vi lever nu i en tid där mycket av kommunikationen är digital, så mycket e-post till exempel. Det är mycket lätt att göra missförstånd. I e-post missar du allt sammanhang, du ser inte kroppsspråket, du hör inte hur folk lägger vikt någonstans, så du missar många delar av kommunikationen och det är därför jag på e-post brukar överkommunicera för att göra saker ganska tydliga och det för att se till att det inte blir några missförstånd. 

Tags: 
  • karriär,
  • solenergi