Vårt team driver den gröna omställningen

Vårt team driver den gröna omställningen

Nyckeltal

Våra anställda

  • Över 100 experter inom förnybar energi

  • Under byggnation skapar vi 160 årsarbetsverk (FTE – full-time equivalent)

  • Medelålder för våra anställda 38.2

  • 97 %  av våra anställda arbetar heltid

Ilmatar som arbetsgivare

Hos oss arbetar över 100 skarpa hjärnor och proffs, som leder vägen inom energiomställningen.

Våra värderingar: expertis, ansvarstagande, pionjärer och hållbarhet, är ord som finns närvarande i vårt dagliga arbete. Värdegrunden har utarbetats av våra egna anställda.

Tillsammans formar vi framtiden för förnybar energi och förändrar samhällen och företag – ett projekt i taget. Samtidigt skapar vi betydande ekonomiska kringeffekter och miljövinster.

Som arbetsgivare fokuserar vi på välmående och trivsel på arbetsplatsen, en inställning som har gjort oss till en attraktiv arbetsplats för alla som delar vår passion för förnybar energi.

Vi finns i Finland, Sverige och på Åland, där vi utvecklar, äger och driver våra produktionsanläggningar för vind- och solenergi under hela deras operativa livslängd.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors, och vi har också kontor i Tammerfors, Uleåborg, Malmö, Stockholm och Mariehamn.

När Ilmatar-teamet får säga sitt

Siqni – nyhet från 2023

Två gånger om året gör vi en medarbetarenkät där vi frågar våra anställda vilka ämnen som är mest relevanta för dem för att trivas på jobbet. År 2024 svarade nästan alla Ilmatar-anställda på enkäten, hela 96% (2023: 96%).

De viktigaste faktorerna enligt våra medarbetare är:

  • Stark gemenskap på arbetsplatsen
  • Frihet att arbeta oberoende av tid och plats
  • Meningsfulla arbetsuppgifter
  • Rättvis lön och förmåner
  • Balans i arbetslivet

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en medarbetarupplevelse i toppklass. Därför lyfter vi särskilt fram personalfrågor och -utveckling i vår ESG-strategi.

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett av de mått som mäts i vår ESG-strategi. Det handlar om hur troligt det är att våra medarbetare skulle rekommendera Ilmatar som en bra arbetsplats för vänner eller kollegor. I västvärlden är ett bra eNPS-resultat i genomsnitt runt 20. Vi har satt ribban högre och siktar på ett eNPS-resultat på över 40. Vi följer upp våra framsteg mot dessa mål och rapporterar årligen om dem i vår hållbarhetsrapport.

En varm och inkluderande arbetsmiljö

Vi uppmuntrar öppen dialog och vill att alla medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade när de kommer till jobbet. Självklart råder nolltolerans för alla former av diskriminering och trakasserier.

Hos Ilmatar arbetar vi för mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI – diversity, equity, inclusion), vilket under 2022 manifesterades i en konkret plan för jämställdhet och icke-diskriminering. Planen innehåller mål som rör till exempel rättvisa löner, vikten av mångfald och förbättring av våra inkluderingsåtgärder. Planen uppdateras två gånger per år. Under 2023 genomförde vi en intern medarbetarundersökning om jämställdheten i vår organisation. Baserat på resultaten utarbetade vi en handlingsplan för 2024.

För att upprätthålla den familjära och välkomnande stämningen vi har i teamet har vi etablerat vad vi kallar Ilmatarklubben (Ilmatar Klubi) och bjuder in till gemensamma evenemang för alla anställda året runt. Under 2023 bjöd vi bland annat in till tennis- och golfturneringar, gocart, yoga, segling och en julkonsert.

Ständigt lärande

Våra anställda är experter inom sina egna områden, men för oss som arbetsgivare är det viktigt att vi också erbjuder möjligheter till fortbildning och kontinuerligt lärande.

Under våra populära interna utbildningstillfällen Lunch & Learn låter vi våra egna experter dela med sig av sin sakkunskap för att utbilda andra medarbetare. Här har vi till exempel behandlat markförvaltning, grunderna i solenergiproduktion, projektutveckling, introduktion till Chat GPT samt ämnen som rör mångfald, jämställdhet och inkludering.

Att jobba på Ilmatar

Ett ord från våra anställda

Elviira Ritari, Project Development Manager

Lita på din egen expertis, men be också om en andra åsikt om du är osäker.

Jonas Öhman, Back Office Manager

Alla problem kan lösas, och varje problem måste ha sin egen metod.

Vincent Weeda, Senior Procurement Manager

Kommunikation är nyckeln till allt!

Stefan Husa

Var villig att lära dig, anpassa dig och säg ”ja” till nya erfarenheter.

Robert Wedmo

Det har varit en resa av intresse, slump, möjligheter, intressanta fall och privilegiet att arbeta tillsammans med fantastiska kollegor som här på Ilmatar.

Vi tror på uppskattning och motivation och erbjuder våra anställda en mängd förmåner

Våra anställningsförmåner

Lediga tjänster

Vi söker alltid nya motiverade medarbetare. Delar du vår passion för förnybar energi får du gärna kontakta oss med en öppen jobbansökan.

Vi behandlar alla ansökningar och värderar kompetens och önskemål mot våra nuvarande och framtida behov.

Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev till rekry@ilmatar.com.

Enligt reglerna för skydd av personuppgifter kan vi spara din ansökan sex månader i taget.

Vilka vi är

Vi är experter på förnybar energi och arbetar varje dag för att bana väg för den gröna omställningen i Norden.

Läs mer om Ilmatar

Hållbarhet

Vårt mål är att bidra till en värld som drivs av förnybar energi, och vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete