Markarrende

Markarrende

För att förverkliga våra projekt inom förnybar energi ingår vi arrendeavtal med privata markägare, företag, samhällen och kommuner i både Sverige och Finland.

En stabil, pålitlig och långsiktig hyresgäst

Vår hyresmodell garanterar markägarna en effektiv markanvändning med hög avkastning.

Att arrendera ut mark för grön energiproduktion är ett stort beslut, med kontrakt som ofta sträcker sig över 40-50 år. Som markägare är det viktigt att samarbeta med en pålitlig arrendator som uppfyller sina avtal och är lokalt närvarande.

Som energibolag och oberoende kraftproducent (IPP) säljer Ilmatar energin som genereras vid våra produktionsanläggningar. Vi kvarstår som ägare av de projekt vi utvecklar, vilket säkerställer kontinuitet och ägaransvar under anläggningarnas hela livslängd.

Genom våra markarrendeavtal tar vi ansvar för planering, licensiering och uppförande av anläggningar för förnybar energi.

På Ilmatar vet vi att där förnybar energi produceras, där skapas livskraft. Genom att bygga ut energiproduktionen med olika metoder och i olika regioner stärker vi samhällets energisjälvförsörjning, samtidigt som det lokala näringslivet kan blomstra. Det är en förändring som lockar investeringar, skapar nya arbetstillfällen och stöder nya innovativa företag som är inriktade på ren energi.

Markarrende i Finland

I Finland strävar vi efter att etablera solkraftsprojekt som är över 50 hektar. Vad gäller landbaserad vindkraft fokuserar vi på större områden, gärna flera hundra hektar på obebott område.

Ta kontakt för markarrende i Finland

Markarrende i Sverige

I Sverige söker vi områden som är lämpliga för storskalig solenergiproduktion, 150 hektar och uppåt. Vi prioriterar områden med lågt naturvärde, till exempel före detta produktionsskog.

Ta kontakt för markarrende i Sverige

Fördelar för markägaren

Storskalig fossilfri energiproduktion är ett nytt, effektivt och hållbart sätt att använda mark. Samtidigt säkerställer det att vi kan producera mer av den gröna energi vi så väl behöver i Norden.

Diversifiering

Markägaren får fler inkomstkällor, vilket i sin tur ökar den ekonomiska stabiliteten.

Optimal markanvändning

Anläggningar för fossilfri energiproduktion kan ersätta produktionsskogar med lågt ekologiskt värde.

Hög avkastning

Cirka tio gånger högre än vid klassiskt skogsbruk.

Riskminimering

Redan idag påverkas skogsbruket av klimatförändringarna med ökade risker för brand, torka, stormfällning, ojämn vattenföring och skadedjur som granbarkborre.

Långsiktig utdelning

Med markarrenden som sträcker sig över 40-50 år kan din mark göra nytta även för kommande generationer.

Visste du att? Storskaliga solparker kan i många fall samexistera med jordbruksverksamhet, till exempel fårbete. Med planerade naturvårdsinsatser kan solparker också bli habitat för bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Ett ord från våra arrendatorer

Trygghet för kommande generationer

Robert Pettersson, lantbrukare på Wästanå Gård, Motala kommun, Sverige

Det är alldeles uppenbart att vi behöver mer inhemsk el i Sverige. Jag hjälper gärna till genom att ta några hundra hektar skog med låga naturvärden och ersätta den med energiproduktion, som dessutom kan öka biologisk mångfald och berika flora och fauna.

Matti Pesonen, markägare, Alajärvi, Finland

Vi har samarbetat i över tio år. Ilmatars företagskultur, flexibilitet och samarbetsförmåga ligger på en mycket hög nivå.

Jaakko Kuronen, borgmästare i Joroinen, Finland

Från kommunens håll är vi mycket glada över att Ilmatar ser Joroinen som en lämplig plats för storskaliga investeringar. Samtidigt ger vi ett tydligt exempel på hur vår region kan dra nytta av den potential som energiomställningen innebär.

Etapperna vid markarrende

  1. Utvärdering. Baserat på en mängd olika kriterier avgör vi om marken är lämplig för produktion av sol- eller vindkraft.
  2. Förhandling. När en lämplig plats har identifierats inleder vi konkreta förhandlingar som slutligen landar i ett utförligt arrendeavtal.
  3. Planering. Vi ansvarar för varje steg i våra förnybara energiprojekt, från inledande planering till tillståndsprocesser.
  4. Tillstånd. Tillstånds- och myndighetsprocesserna för sol-, vind- och energilagringsanläggningar varierar beroende på projektets storlek och beräknade effekter.
  5. Byggnation. Som byggherre ställer vi höga krav på både samarbetspartners och underleverantörer. Som föregångare inom byggnation av förnybar energi i Norden har vi en dokumenterad historia av att slutföra våra projekt i tid.
  6. Produktion. Där vi utvecklar projekt stannar vi kvar som långsiktig ägare, ända fram till slutet av anläggningens livscykel, helt i linje med vår företagsstrategi.

Ta kontakt med oss

Är du redan markägare i något av våra projekt?

Om det sker förändringar i fastighetsägande, kontonummer eller fastighetsuppdelning eller om du har några andra frågor eller funderingar finns vi här för att hjälpa till!