NyheterAffärsområden

”Besök en vindpark” – nytt event som ska öka kunskapen om vindkraft

Publicerad:14.06.2024
Tags: 
  • berörda aktörer,
  • hållbarhet,
  • landbaserad vindkraft,
  • samarbete

Lördag 15 juni firas den globala vinddagen, som Finlands Vindkraftsförening i år firar med att lansera konceptet ”Besök en vindpark”. I allmänhet är det fritt fram att röra sig i vindparker, men det finns en del man behöver veta och ta hänsyn till. Jussi Mäkinen och Lauri Vierto från Ilmatars projektutveckling tipsar om vad man behöver tänka på då man besöker en vindpark för jakt och friluftsaktiviteter.

Syftet med dagen ”Besök en vindkraftspark” är att göra vindkraftsområdena mer tillgängliga för berörda invånare, företagare, sommarstugeägare och beslutsfattare. Vindkraftsindustrin vill vara en god granne och en aktiv aktör i området, och vindparkerna kan samexistera med både jakt och friluftsliv. Planen är att “Besök en vindpark” ska bli ett årligen återkommande evenemang som erbjuder information om vindkraft, om hur det går till att planera och bygga en vindpark och om den rena elproduktionen på plats.

Allemansrätten gäller

Ilmatar äger åtta vindkraftsparker över hela Finland, områden där man i allmänhet alltid är fri röra sig med stöd av allemansrätten. Men det finns några viktiga faktorer som är bra att tänka på när det gäller friluftsaktiviteter inom områdena.

Lauri Vierto, som leder Ilmatars projektutvecklingsteam i östra Finland, har nyligen skapat en guide för jägare i vindkraftsområden i samarbete med en jaktförening i Kajanaland:

– Vi märkte att behovet fanns under tillståndsprocessen för vårt vindkraftsprojekt Löytösuo i Kajaani. Löytösuo ligger i ett område där Vuolijoki jaktförening är aktiva, en av Finlands största jaktföreningar. Ilmatar och jaktföreningen kunde gemensamt konstatera att vi behövde utforma en praktisk guide för att jakt och vindkraft ska kunna samexistera på ett bra sätt. Vi sammanställde guiden tillsammans med Finlands Vindkraftsförening för att erbjuda jägare, vindkraftsutvecklare och konstruktörer praktiska råd och tips om kommunikation och interaktion.

Vierto säger att Jaktguiden har fått mycket positiv feedback tack vare att den är så tydlig och praktisk. Du kan läsa hela guiden här (på finska).

Praktiska råd

Jussi Mäkinen, chef för projektutveckling hos Ilmatar, har genom åren välkomnat många besökare till Ilmatars vindparker. Många kanske tror att vindparker begränsar tillgången till området eller den omgivande naturen. Det stämmer alltså inte.

– Allemansrätten gäller också i vindkraftsområden. Vi uppmuntrar människor att besöka operativa vindparker för till exempel bärplockning och svampjakt. Något man kan tänka på om man är på plats är ljudet från vindkraftverken. De gäster vi har bjudit in till våra projektområden, och faktiskt även jag själv, blir ofta överraskade av hur tysta vindkraftverken är även om man står alldeles intill fundamentet, säger han.

Mäkinen påminner om att vindkraftsvägar underhålls året runt. Tillgången kan dock vara mer begränsad under byggskedet.

– Under byggskedet är det viktigt att notera tillfälliga restriktioner för fordonsrörelser och som med alla höga konstruktioner bör man undvika att röra sig under turbinerna på vintern på grund av risken för fallande is.

Ilmatars guide finns i nuläget endast på finska, men här har vi samlat det viktigaste som gäller för jakt och friluftsliv i vindparker:

Allmän information

I och runt vindparken byggs ett bra vägnät eller så förbättras det befintliga vägnätet markant. Detta vägnät får också användas för friluftsliv och jakt.

Allemansrätten gäller även i vindparker och vi uppmuntrar folk att besöka vindkraftsparker i drift, till exempel för bär- och svampplockning.

Under byggnadsfasen måste de allmänna säkerhetsföreskrifterna för byggprojekt beaktas. Vindkraftverkens komponenter är långa och kräver utrymme när de vänds. Tillgängligheten kan då tidvis vara begränsad.

Vägarna till vindparkerna underhålls året runt och det är fritt fram att använda vägnätet.

Vid parkering av egna fordon behöver man tänka på att även stora och tunga fordon kan röra sig på området.

Vintertid bör man undvika att röra sig nära turbinerna. Eventuell is och snö från bladen brukar vanligtvis falla nära vindkraftverkets torn, men isen kan även flyga längre bort.

Om något ovanligt upptäcks när man rör sig på området bör man omedelbart kontakta vindparkens övervakningscentral, som är i drift dygnet runt. Telefonnummer finns synligt på vindkraftverkets fundament.

Information för jägare

Vindparker begränsar inte jaktmöjligheterna, det är tillåtet att röra sig och jaga inom vindparkens område.

Våra projektledare tar gärna emot jägarnas och jaktlagens behov och önskemål så tidigt som möjligt i planeringsskedet, men vi finns tillgängliga för jaktlagen under alla skeden av projektutvecklingen.

Under planeringsfasen för vindkraftsprojektet hålls flera allmänna möten, och jägare och jaktlag bör delta aktivt i dessa möten.

Ett bra sätt att samla frågor och synpunkter är att berörda jaktlag diskuterar vindkraftsprojektet på sina möten, och därefter gemensamt skickar dem till projektledaren. Kontaktpersonens uppgifter finns hos kommunen.

Vi ser gärna också att jaktlag informerar om vindkraftsprojektet på sina egna webbplatser eller socialmediakanaler. Vi bidrar gärna med information.

Det finns i nuläget inga planer på lagstiftning som skulle begränsa rörligheten eller jakten inom vindparker.

Under planeringsfasen för vindkraftsparker genomförs naturinventeringar och effekterna på exempelvis skogsfåglarnas häckning och jakten bedöms. Det finns inget som tyder på att hjortdjur undviker vindparker i drift, men under byggfasen kan störningar uppstå.

Under byggnadsfasen pågår mycket aktivitet på områdena, och det är viktigt att byggentreprenören känner till om jaktlaget planerar vistas och röra sig på byggarbetsplatsen. Bäst är att aktivt kommunicera med projektledaren för vindkraftsprojektet, som sedan ansvarar för att informationen når underentreprenörerna.

Under driftsfasen strävar vi som vindkraftsutvecklare efter att samarbeta med lokala jaktföreningar och stödja deras verksamhet genom att förbättra jaktförhållandena i området, till exempel genom att etablera viltåkrar eller utfodringsplatser, ordna med varningsskyltar för jakt och liknande.

Vid skjutsituationer bör man vara uppmärksam på vindkraftverkens placering. Rotorbladen är oftast tillverkade av tunn glasfiber och är mycket känsliga. De tål inte någon form av träff, inte ens en studs. Om en jägare misstänker att ett skott eller en studs kan ha träffat vindkraftverkets blad bör man omedelbart kontakta vindkraftsparkens övervakningscentral.

Här hittar du guiden i sin helhet (på finska)

Tags: 
  • berörda aktörer,
  • hållbarhet,
  • landbaserad vindkraft,
  • samarbete

Aktuellt just nu