NyheterAffärsområden

Ilmatar använder innovativ TCI-entreprenadmodell för att bygga en av Finlands största vindkraftsparker

Publicerad:15.12.2023
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • landbaserad vindkraft,
  • samarbete

Ilmatar, nordiskt energibolag och oberoende kraftproducent (IPP), har nått slutligt investeringsbeslut gällande Pahkakoski vindpark med 30 turbiner i kommunen Ii, cirka 60 kilometer nordost om Uleåborg i Finland.

Vindparken blir en av de största landbaserade i Finland, med en kapacitet på 186 megawatt (MW). Byggandet startar omgående och turbinerna förväntas vara på plats redan under sensommaren 2024. Planerad kommersiell driftsättning är sommaren 2025.  

– Det här är ett stort investeringsbeslut som vi är mycket stolta över. Vi vet att det behövs mer förnybar energi och att den gröna omställningen måste fortsätta, trots förändrade ekonomiska omständigheter. Pahkakoski vindpark är ett bevis på att Ilmatar fortsätter att ta modiga investeringsbeslut och använder den mest effektiva tekniken för att bygga förnybar energi i Norden, säger Juha-Pekka Weckström, VD, Ilmatar Energy.  

Pahkakoski vindpark är ett betydande tillskott till Finlands vindkraftskapacitet. När anläggningen står färdig har den en årlig produktionskapacitet på cirka 600 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar elförbrukningen för 240 000 genomsnittliga lägenheter eller 30 000 eluppvärmda småhus. Turbinerna levereras av den danska tillverkaren Vestas, och i kontraktet ingår även ett 30-årigt service- och tillgänglighetsavtal för den operativa perioden.

– Pahkakoski-projektet är ytterligare ett exempel på gott samarbete och understryker vår starka relation till Ilmatar. Tillsammans har Vestas och Ilmatar nu säkrat mer än 150 vindkraftverk på tio år, vilket är ett bevis på vår gemensamma vision att främja en hållbar framtid för Finland. Vi är glada över att ha valts ut som leverantör även för detta projekt och ser fram emot vårt framtida samarbete med Ilmatar, säger Nils de Baar, President för Vestas Northern & Central Europe.

Ny och innovativ entreprenadmodell 

Ilmatar optimerar projektet i Pahkakoski genom ett TCI-kontrakt (Transport, Crane and Installation), en modell som är vanlig särskilt i USA och där den traditionella OEM-leveransen (Original Equipment Manufacturer) med full omfattning och installation delas mellan vindkraftverkstillverkaren och en utvald TCI-kontraktör.

Pahkakoski är en av de första storskaliga anläggningarna i Europa som byggs enligt TCI-modellen. För TCI-uppdraget har Ilmatar kontrakterat Silvasti, med en dokumenterad meritlista från liknande projekt i Norden. Silvasti övertar turbinkomponenterna vid leverans till hamnen i Finland och då de är färdiginstallerade lämnas ansvaret åter till Vestas, för driftsättning och service under de kommande 30 åren.  

– Vi är mycket nöjda med den nya kontraktsmodellen och detaljplaneringen fortskrider väl. Silvasti är högst engagerade och har visat professionalism genom hela processen. Med TCI-modellen anlitar vi nu också inhemska aktörer i högre grad, och skapar på så sätt mer arbete för lokala entreprenörer i Finland, säger Antti Lehtinen, Director, Procurement, Ilmatar.  

Ilmatar fortsätter investera i förnybar energiproduktion  

Ilmatar arbetar målmedvetet för att främja investeringar i Norden genom att kontinuerligt öka produktionen av förnybar energi och på så sätt skapa en attraktiv affärsmiljö för framtida energiintensiv industri. En av de viktigaste faktorerna som påverkar investeringsbeslut är tillgången till förnybar energi till rimliga priser från pålitliga leverantörer som Ilmatar.    

– Efter att vi förvärvade rättigheterna att utveckla Pahkakoski-projektet har vi lyckats påskynda såväl tillståndsprocessen som andra investeringsförberedelser. Vi är medvetna om projektets stora betydelse, inte bara för den lokala kommunen Ii, utan även på nationell nivå genom att vi ökar den fossilfria elproduktionen i Finland. Detta värdesätts även av våra samarbetspartners och är en positiv faktor då de planerar sina framtida investeringar. Genom att leda vägen och implementera TCI-konceptet visar vi en pionjäranda som märks även på europeisk nivå, något vi är mycket stolta över, säger Erkka Saario, Vice President, Projects, Ilmatar.

Ilmatar har snabbt vuxit till en ledande nordisk IPP. Under 2023 driftsätter bolaget sex landbaserade vindparker och en solpark i Finland. Ilmatar har en portfölj på cirka 1 GW förnybar energi i drift, under konstruktion eller i byggklar fas. Enligt bolagets strategi förblir de tillgångar som byggs i Ilmatars ägo under hela livscykeln. I november 2023 meddelade Ilmatar att man har börjat bygga vindkraftsparken Korpilevonmäki på 38,4 MW i Säkylä, sydvästra Finland.

EU-lippu

För mera Ilmatar bilder: https://ilmatar.fi/uutiset/mediapankki/

Aktuellt