NyheterAffärsområden

Ilmatar bygger ny vindpark backad av långsiktigt Power Purchase Agreement

Publicerad:29.11.2023
Tags: 
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • landbaserad vindkraft

Vindkraftsparken Korpilevonmäki byggs i Säkylä-området i sydvästra Finland. Planerad nominell kapacitet är 38,4 megawatt (MW) och produktionen förväntas börja år 2026. Ilmatar har även tecknat ett energiköpsavtal (PPA) för elen som ska produceras. 

Ilmatar fortsätter att öka utvecklingstakten för förnybar energiproduktion i Norden, och påbörjar nu byggnation av Korpilevonmäki vindpark, 14 kilometer nordost om Säkylä i sydvästra Finland. Den 38,4 MW stora vindparken planeras vara i kommersiell drift i början av 2026. Produktionskapaciteten blir cirka 125 gigawattimmar per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 50 000 genomsnittliga lägenheter eller 6 250 villor. Detta är ett av få beslut att starta ett nytt vindkraftsprojekt hittills i år i Finland.    

– Ilmatar växer och fortsätter att öka investeringarna i förnybar energi i Finland och Sverige, och Korpilevonmäki-projektet är ännu ett exempel på detta. Investeringsklimatet har inte varit optimalt, men vi saktar inte ner utan fortsätter vårt arbete helt i enlighet med vår strategi. Vi har varit framgångsrika i finansieringsförhandlingarna och våra investerare ser ett fortsatt växande behov av förnybar energi, säger Juha-Pekka Weckström, VD, Ilmatar Energy.   

Korpilevonmäki vindpark består av sex turbiner som levereras, installeras och driftsätts av den danska leverantören Vestas. Kontraktet omfattar även ett fullskaligt serviceavtal på 30 år med möjlighet till förlängning upp till 35 år. Ilmatar förvärvade projekträttigheterna för Korpilevonmäki 2021, och enligt bolagets strategi förblir vindkraftsparken i Ilmatars ägo under hela dess livscykel.   

– Korpilevonmäki är ett väl utvecklat vindparksprojekt som har starkt lokalt stöd. Markägarna har själva initierat utvecklingen, som Ilmatar nu slutför. Ilmatars team och de rådgivare som varit involverade i förberedelserna har arbetat hårt och presterat exceptionellt bra under utmanande omständigheter. De 250 meter höga turbiner som planeras representerar den modernaste tekniken och är bland de högsta som någonsin byggts, säger Erkka Saario, Vice President, Projects, Ilmatar Energy.   

Långsiktigt energiköpsavtal på plats  

Ilmatar har även tecknat ett tioårigt energiköpsavtal (PPA – power purchase agreement) med Mondelēz International för Korpilevonmäki vindpark. Mondelēz International är en global ledare inom snacks, som investerar i förnybara energikällor över hela Europa med målet netto noll-utsläpp i hela sin värdekedja före 2050. PPA-avtalet med Ilmatar är ett viktigt steg på vägen mot detta ambitiösa mål. 

PPA-avtalen fungerar som en prissäkring, där en stor elanvändare eller flera mindre köper en specifik mängd el från elproducenten enligt kontrakt på 10-20 år. Detta skapar förutsägbarhet och stabilitet för både energiproducenten och elköparen. Ilmatar har tidigare tecknat sex andra energiköpsavtal.   

Aktuellt