NyheterAffärsområden

Ilmatar bygger redan den andra hybridnlösningen: Vindkraftsparken i Piiparinmäki får ett energilager

Publicerad:28.06.2023
Tags: 
  • energilagring,
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • samarbete

Tillsammans med sin partner Glennmont Partners bygger Ilmatar ett energilager med en kapacitet på 30 megawatt som stöd för produktionen av förnybar energi i vindkraftsparken i Piiparinmäki.– Lagringskapaciteten stödjer vindkraftens produktionsvariationerna och optimerar driften av parken på ett övergripande sätt, säger VD Juha-Pekka Weckström från Ilmatar.

Ilmatar och det engelska finansieringsbolaget Glennmont Partners låter tillsammans uppföra ett energilager i närheten av 41 vindturbiner i Piiparinmäki vindkraftspark. Vindkraftsparken, med en nominell effekt på 211 megawatt, får sällskap av ett energilager på 30 megawatt.

Syftet med den reglerstyrka som förverkligas med hjälp av lagring är att möjliggöra elmatning till elnätet när det med tanke på marknadsläget för energi är förnuftigt. Lagringen ger också omfattande verktyg för effekthantering, såväl inom vindkraftsparken som i form av en tjänst för effekthantering av det nationella elnätet.

– Energilagrets kapacitet stödjer vindkraftens produktionsvariationer och optimerar användningen av parken på ett övergripande sätt. Energilagret i Piiparinmäki är för Ilmatar redan den andra hybridlösningen i samband med en produktionsanläggning för förnybar energi – man kan säga att Ilmatar är en föregångare både på nordisk och europeisk nivå som utvecklare, byggherre och ägare av hybridlösningar, förklarar Ilmatars verkställande direktör Juha-Pekka Weckström.

– Ackumulatorerna på 30 MW i Piiparinmäki stödjer elproduktionen i 41 moderna vindturbiner. I vårt andra projekt i Alajärvi stödjer en ackumulatorpark på 25 MW åter produktionskapaciteten av vindkraft från 36 turbiner på 216 megawatt och en solenergipark på 150 Mwp, fortsätter Ilmatars utvecklingschef Katja Koponen.

Francesco Cacciabue, Partner och CFO för Glennomnt Partners, är glad över att samarbetet fortsätter just med Ilmatar.

– Vi är särskilt glada över samarbetet med Ilmatar, nu i form av ett betydande finländskt energilagerprojekt.

– Med hjälp av lagringsteknik kan vi balansera produktionsvariationerna både i Finland och ute i världen. På så sätt säkerställer vi att vi får bästa möjliga nytta av våra förnybara energikällor, understryker Cacciabue.

– Genom att placera ett energilager (som ägs av Glennmont, byggs och drivs av Ilmatar) bredvid vindkraftsparken i Piiparinmäki möjliggörs en verkningsgrad inom två tekniker och detta är viktigt också med tanke på våra investerares intressen.

Ytterligare information

Katja Koponen
Business Development Manager
Ilmatar Energy
+358 50 301 2745
katja.koponen@ilmatar.fi

ILMATAR ENERGY
Ilmatar är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades år 2011 i Finland. Vår verksamhet, speciellt i vindkraft och solenergiprojekt, varierar från nyetablering och konstruktionsstyrning till styrning av tillgångar i egen drift. Att vara ansvarig för hela värdekedjan är en unik verksamhetsmodell för ett energibolag i Finland och i de nordiska länderna. Våra parker för förnybar energi byggs på marknadsvillkor utan stöd och vi äger dem under hela deras livscykel. Vår uppgift är att möjliggöra en mer hållbar framtid.

Vi har kontor i Helsingfors, Malmö, Mariehamn, Tammerfors och Uleåborg.

Ilmatar – Energi att vara stolt över

GLENNMONT PARTNERS
Glennmont Partners är ett kapitalbolag inom infrastruktur som ägs av kapitalförvaltningsbolaget Nuveen. Nuveen förvaltar medel till ett värde på 1,3 biljon dollar för institutioners och privatpersoners räkning överallt i världen.

Glennmont är ett av de största fondbolagen i Europa med fokus på förnybar energi. Bolaget har investerat cirka två miljarder euro i projekt för ren energi – vindkraftsparker, solenergi och biomassa – på olika håll inom EU.

Aktuellt