NyheterAffärsområden

Ilmatar driftsätter två nya vindparker med totalt 14 turbiner

Publicerad:20.12.2023
Tags: 
  • Finland,
  • landbaserad vindkraft

Ilmatar har än en gång satt ny vindkraft i kommersiell drift. Vindparkerna Västervik och Isokeidas producerar nu förnybar energi från 14 turbiner med en total nominell kapacitet på nära 87 megawatt. Produktionen kan försörja elförbrukning upp emot 100.000 genomsnittliga lägenheter per år. 

Vindparkerna Västervik och Isokeidas har bägge nått kommersiell produktionsfas. Byggnation påbörjades i juli 2022, efter att investeringsbeslut tagits för projekten. 

Med parkerna i Västervik och Isokeidas inräknade har Ilmatar hittills under 2023 satt hela sex produktionsanläggningar för förnybar energi i kommersiell drift. Dessa sex vind- och solparker förblir i Ilmatars ägo under hela livscykeln, i enlighet med bolagets långsiktiga strategi. 

– Vi lyckades slutföra byggandet av Västervik och Isokeidas före utsatt tid, vilket vi ser som en stor framgång. Med dessa två projekt kompletterade vi det tidigare slutförandet av Jäkäläkangas vindpark. Vindförhållandena under sensommaren och den tidiga hösten var utmanande och satte sin prägel på vårt installationsarbete, men tack vare aktiv arbetsplanering och anpassning till lämpliga vindfönster kunde vi övervinna utmaningarna, säger Petri Ainonen, Director, Construction hos Ilmatar. 

AIP Management, ett danskt bolag som investerar i energi- och infrastrukturtillgångar i Europa och USA, har fungerat som investeringspartner för Ilmatars vindparker Isokeidas, Västervik, Jäkäläkangas och Palma som alla har tagits i kommersiell drift under 2023. Den totala kapaciteten för de fyra produktionsanläggningarna är 131,8 megawatt.   

– Som investerare är AIP mycket nöjda med att Ilmatar framgångsrikt har slutfört projekten före utsatt tid. Ilmatar har varit en pålitlig och transparent partner under hela byggfasen, och vi uppskattar verkligen det nära samarbete vi har haft. Vi är stolta över att ha bidragit till Finlands gröna omställning och ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med Ilmatar, säger Greg Falzon, Partner & Co-head of Investments. 

Utmärkt samarbete med lokalsamhället 

I de fyra nyligen driftsatta projekten har Ilmatar ända sedan starten närvarat i lokalsamhället och samarbetat med lokala aktörer. Detta har bland annat återspeglats i underleverantörsledet inom byggnation. 

– Vi har fått hjälp med lagring, transporttjänster, lyft- och lossningshjälp samt städning, underhåll och avfallshantering. Även bostäder har ordnats med hjälp av lokala resurser, säger Ainonen. 

Vindkraftverken i Västervik (55,8 MW) och Isokeidas (31 MW) beräknas totalt producera 293 gigawattimmar (GWh) förnybar energi per år. Detta motsvarar elbehovet för upp till 100.000 genomsnittliga lägenheter eller 30.000 villor. 

Ilmatar undersöker också möjligheten att bygga en andra vindpark i Västerviksområdet. Projektet Västervik 2 omfattar ytterligare 18 nya vindkraftverk. Ilmatar genomför under 2024 nya, omfattande terrängundersökningar. Dessutom inleds förfarandet för miljökonsekvensbedömning parallellt med planeringen, och flera öppna offentliga höranden anordnas i takt med att arbetet fortskrider.

Aktuellt