NyheterAffärsområden

Ilmatar passerar 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige

Publicerad:06.05.2024
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • hållbarhet,
  • pressmeddelande,
  • solenergi,
  • Sverige

Samrådsprocessen är avklarad och energibolaget Ilmatar går nu vidare med ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län. – Solel är det kraftslag som kan växa snabbast. I och med denna ansökan passerar Ilmatar 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – ett betydande produktionstillskott som går snabbt att bygga, säger Ilmatars tillståndschef Robert Wedmo. 

Solparken Tönnersjö på 450 MW senast ut bland projekten

Samrådsprocessen är avklarad och energibolaget Ilmatar går nu vidare med ansökan om miljötillstånd för solparken Tönnersjö, på 450 hektar utanför Halmstad i Hallands län. 
– Solel är det kraftslag som kan växa snabbast. I och med denna ansökan passerar Ilmatar 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige – ett betydande produktionstillskott som går snabbt att bygga, säger Ilmatars tillståndschef Robert Wedmo. 

Projekteringen av solparken Tönnersjö inleddes 2022, då Ilmatar tecknade ett arrendeavtal med skogsägaren Silvestica Green Forest. Efter naturvärdesinventering och samrådsprocess har ansökan om miljötillstånd för den 450 hektar stora parken nu skickats in till länsstyrelsen i Halland. Med en potentiell produktion på över 450 MW kan parken i Tönnersjö förse över 23 000 hushåll med energi. 
– Solparken kommer att kopplas direkt till stamnätet och ge ett rejält tillskott där det behövs som allra mest – i elområde 4, säger Robert Wedmo.

När tillståndsansökan för Tönnersjö lämnats in når Ilmatar en milstolpe på över 1 GW i projektansökningar inlämnade till myndigheter, i huvudsak i södra Sverige, där behovet av ny energiproduktion är mycket stort.  

– Under våra två år i Sverige har vi skakat om den svenska marknaden inom förnybar energi. Ilmatar har över 6 GW i pipeline och ett helt nytt sätt att skapa och bygga kraftproduktion. Så gott som inga av Ilmatars pågående projekt planeras på jordbruksmark. Fokus ligger främst på ytor med låga naturvärden, såsom impediment och produktionsskog, säger Christian Gustafsson, landschef för Ilmatar i Sverige. 

– Vi är redo att bygga stort. Nu väntar vi bara på tillstånd och anslutningsmöjligheter. 

Området för Tönnersjö solpark utgörs huvudsakligen av produktionsskog färdig för avverkning, och ytor med höga naturvärden har uteslutits i projektlayouten. På områden med begränsade naturvärden kan man med rätt åtgärder till och med gynna biologisk mångfald genom etablering av solenergiproduktion. 

– Just i Tönnersjö återskapar vi delar av det förlorade halländska hedlandskapet, samtidigt som solcellsparken producerar ren energi, säger Robert Wedmo. 

Rickard Lehmann Senior Rådgivare på Silvestica Green Forest är mycket positiv till att bygga solenergiproduktion på Silvesticas skogsmarker. Ett av bolagets miljömål är att upplåta mark till förnyelsebar energi. 

– Skogen tillgodogör sig ju solen genom den fantastiska fotosyntesen som också binder in kolatomer i virket genom ett gigantiskt upptag av koldioxid CO2. Nu kan vi snart också via Ilmatars solcellspark på Silvesticas marker generera värdefull grön el till samhället, det känns väldigt bra! 

Aktuellt