NyheterAffärsområden

Ilmatar tar ett stort kliv framåt med Sveriges största solpark

Publicerad:26.03.2024
Tags: 
  • hållbarhet,
  • pressmeddelande,
  • solenergi,
  • Sverige

Efter 1,5 år av utredningar är ansökan för Sveriges just nu största planerade solcellspark färdigställd och inskickad för miljöprövning hos länsstyrelsen i Östergötland. Det handlar om Ilmatars 550 hektar stora solpark i Olivehult, där energiproduktionen ska samexistera med fårbete i samarbete med Wästanå Gård.

Det nordiska energibolaget Ilmatar projekterar för att bygga en av Europas största solcellsparker i Olivehult, Motala kommun. Med sina 550 hektar är anläggningen mer än fyra gånger större än den största nu befintliga parken i Sverige. Den årliga produktionen beräknas uppgå till cirka 500 GWh, vilket motsvarar elbehovet hos 24 000 normalstora villahushåll – ett viktigt tillskott till stamnätet i elområde SE3.

Efter en 1,5 år lång process som omfattar samråd, naturvärdesinventering, fågelinventering, arkeologisk utredning, riskutredning, klimatanalys, teknisk utredning och miljökonsekvensbeskrivning är Ilmatars ansökan nu färdig och inskickad till för miljöprövning hos länsstyrelsen i Östergötland.

– Nästa steg är att länsstyrelsen inkommer med ytterligare frågor eller begäran om komplettering, en process vi hoppas kan vara färdig innan sommaren. Parallellt med denna ansökan pågår arbetet med att få tillstånd att ansluta produktionsanläggningen till kraftnätet, säger Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar i Sverige.

Kombineras med betesmark

I Olivehult planeras solcellsanläggningen samexistera med fårbete i samarbete med den KRAV-certifierade gården Wästanå, något som markant kan öka den biologiska mångfalden på området. Robert Pettersson är fjärde generationens lantbrukare på Wästanå:
– Inventeringen som har gjorts visar att det här är marker med lågt naturvärde, eftersom här odlas produktionsskog. Området som planeras för solparken omges också av skog, och det är därför positivt att vi kan addera mer gräsmark. Och inte minst så behöver vi mer grön energi, så det är fint att se att projektet tar ett steg närmare förverkligande, säger han.
– Sedan mitten av 1800-talet har 95 procent av Sveriges permanenta slåtter- och betesmarker försvunnit och i många fall planterats med produktionsskog, som har ett relativt lågt naturvärde. Genom att bygga solcellsparker på ytor med avverkad produktionsskog kan vi producera förnybar energi samtidigt som vi återskapar betesmark vilket skapar en hög biologisk mångfald och är positivt för pollinerare så som fjärilar och bin, säger Robert Wedmo. 

Storskalighet är nyckeln

Ilmatar inledde sin verksamhet i Sverige i början av 2022. Solcellsparken i Olivehult är ett stort steg framåt för bolagets satsning på att kraftigt bygga ut den svenska produktionen av förnybar energi. Att dra upp skalan på solcellsanläggningarna ger flera fördelar. Robert Wedmo förklarar:
– Dels minskar kostnaden och markanvändningen per producerad kilowattimme när projektytan blir större, dels ökar större anläggningar stabiliteten i elnätet. Vi behöver snabba på energiomställningen och inget annat energislag kan byggas ut i så snabb takt som solenergin. Svenskt Näringsliv, spår att elbehovet kan ha dubblerats redan år 2045. Ilmatar satsar stenhårt på att bygga ut produktionen av förnybar energi i Sverige och bidra till målet att år 2045 vara helt fossilfria. Att dra upp skalan är nyckeln till att lyckas, säger Robert Wedmo.

Aktuellt