NyheterKarriär

Ilmatar tilldelas Future Workplaces-certifiering även 2023

Publicerad:27.11.2023
Tags: 
 • karriär

Tillväxten fortsätter men atmosfären är densamma. Under sommaren 2023 genomförde Ilmatar sin andra Siqni-medarbetarundersökning. Resultaten var än en gång mycket positiva och för andra året i rad har Ilmatar därmed förärats certifikatet Future Workplaces. Så gott som samtliga Ilmatar-anställda 96 % (2022: 91 %) svarade på enkäten och certifieringen visar på en mycket god företagskultur med exceptionellt nöjda medarbetare. 

– Undersökningen visar att våra medarbetare verkligen är engagerade i vår nya strategi och våra värderingar. Personalen ser det som mycket viktigt att vi bidrar till den gröna omställningen, och jag är säker på att detta också är en nyckel till att locka de allra bästa till framtida lediga tjänster hos oss, säger Anna-Maria Palmroos, HR-direktör på Ilmatar.   

För Ilmatar är medarbetarundersökningen ett sätt att förstå personalens önskemål och behov och att även identifiera sådana frågor som kanske döljer sig under ytan. Personalstyrkan har vuxit snabbt de senaste åren och består idag av närmare 120 personer, samtliga i branschens toppskikt. Under det senaste året har cirka 50 nya ”Ilmatarianer” påbörjat sin gemensamma resa inom förnybar energi, vilket gör det extra viktigt att hålla sig ajour om personalens välbefinnande, arbetstillfredsställelse och medarbetarupplevelse.  

Allra viktigast för personalen på Ilmatar är:   

 • Möjligheten att använda sin expertis på daglig basis.  
 • Att bolaget har ett inspirerande mål och syfte. 
 • Frihet att arbeta oberoende av tid och plats. 
 • Bolaget är framgångsrikt och i tillväxt. 
 • En stark känsla av gemenskap på arbetsplatsen.  
 • – I vår företagskultur går frihet och ansvar hand i hand och vi förlitar oss på våra medarbetares expertis. Vi har ambitiösa gemensamma mål och en stark känsla av syfte och mening som vi arbetar för tillsammans. En annan framgångsfaktor är våra kompetenta arbetsledare, de cirka 30 personer i vår organisation som har ansvar över annan personal. Det känns riktigt bra att fortsätta härifrån, säger Outi Rapp, HR Manager på Ilmatar. 

  HR-chefen Outi Rapp gläds åt utmärkta undersökningsresultat för andra året i rad.

  I slutet av året genomför Ilmatar en uppföljande undersökning kring trivsel och arbetsklimat, som fokuserar på de områden medarbetarna tidigare identifierades som viktigast. Syftet med uppföljningen är att säkra så att utvecklingen går i rätt riktning.

  Siqni-undersökningen hjälper oss förstå våra medarbetares behov på ett mycket djupare sätt. Detta är en av nycklarna till bättre ledning, eftersom vi då kan rikta nödvändiga utvecklingsåtgärder rätt och ge våra arbetsledare bättre förståelse och verktyg för att leda sina team, säger Anna-Maria Palmroos.

  Ilmatar strävar till att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en förstklassig arbetsupplevelse. HR-frågor är därför en mycket viktig del av bolagets ESG-strategi, som omfattar flera mål rörande personalutveckling. Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett av de mått som används. Det indikerar hur positiva företagets anställda är till att rekommendera Ilmatar som arbetsplats till sina vänner eller kollegor. I västvärlden är ett bra eNPS-resultat i genomsnitt runt 20. Vi på Ilmatar har satt ribban högre och siktar på över 40. Vi följer noggrant våra steg mot detta mål och rapporterar årligen om detta i vår hållbarhetsrapport.