NyheterFöretag

Ilmatar toppar listan – byggde 28 % av alla vindkraftverk i Finland år 2023

Publicerad:09.01.2024
Tags: 
  • Finland,
  • landbaserad vindkraft

År 2023 var det näst mest intensiva året för vindkraftsbyggande i Finland någonsin, meddelar Finlands Vindkraftsförening (Suomen Tuulivoimayhdistys, STY) den 2 januari. Och överlägset flest turbiner byggde Ilmatar, hela 59 stycken, vilket är 28 procent av totalen och kan jämföras med aktören på andra plats som står för 12 procent. 

– Ilmatar visar på en exceptionell förmåga att bygga vindkraft i Finland. Jag är oerhört stolt över våra prestationer, som är anmärkningsvärda enligt både finsk och europeisk skala. Naturligtvis påverkade den globala instabiliteten även vår verksamhet, men det har inte hindrat oss från att stärka vår position som oberoende elproducent. År 2024 fortsätter vi att utveckla, bygga och äga solkraft, vindkraft och energilagringslösningar i Norden, i linje med våra mål, säger Juha-Pekka Weckström, VD för Ilmatar.  

År 2023 färdigställde Ilmatar och tog i kommersiell produktion totalt sju produktionsanläggningar för förnybar energi, varav sex var vindparker. Under det kommande året bygger Ilmatar ytterligare två vindparker och planerar att börja bygga flera storskaliga solparker samt nästa fas i byggandet av hybridparken Alajärvi. Även energilagringslösningar finns med bland bolagets kommande projekt. 

– Vi utvecklar våra egna hybridparker där vind- och solproduktion kombineras med både etablerade och nya, innovativa energilagringslösningar. Här kan man bland annat nämna vårt samarbete med Polar Night Energy som utvecklar sandbatterier, säger Katja Koponen, Ilmatars Business Development Manager.  

I Finland finns just nu totalt 1 601 vindkraftverk som producerar förnybar el med en nominell kapacitet på 6 946 megawatt (MW). STY förutspår att cirka 450 MW ny vindkraft byggs i Finland år 2024 och ytterligare 2 000 MW år 2025.  

Ilmatar har cirka 1 GW förnybar landbaserad vind- och solkraft i sin projektportfolio, under byggnation eller redo för byggnation. Enligt bolagets strategi förblir produktionsanläggningarna som byggs i Ilmatars ägo under hela livscykeln. Ilmatar utvecklar också havsbaserad vindkraft, energilagring och Power-to-X-lösningar i Finland och Sverige. 

Läs också:
Turbinerna går på full effekt i Ilmatars första hybridpark – solceller och energilagring står på…

Aktuellt