NyheterAffärsområden

Ilmatar utvecklar ett storskaligt solkraftsprojekt i Mellansverige

Publicerad:22.06.2023
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • markarrende,
  • solenergi,
  • Sverige

Ilmatar utvecklar ett solkraftverk med en årlig elproduktionskapacitet på upp till 350 gigawattimmar och en märkeffekt på 350 MWp i Grums, Mellansverige. Produktionen kommer att vara tillräckligt för att ombesörja 17 500 villors elbehov.

Det nordiska energibolaget Ilmatar har slutit ett 50 år långt arrendeavtal med markägare i värmländska Grums i Mellansverige. Meningen är att etablera en storskalig solcellspark i storleksordningen 300-400 hektar, något som skulle göra parken till en av Sveriges största. Parken kommer framförallt att anläggas på produktionsskog som blivit hårt ansatt av barkborrar och därför inte kan användas till mycket annat. Med nominell effekt av 350 MWp, den nya storskaliga solcellsparken kommer att generera över 350 GWh per år från solenergi, tillräckligt för att ombesörja 17 500 villors årliga elbehov.

Parken är det senaste steget Ilmatar tar för att bygga ut svensk storskalig solenergi. På mindre än ett år har företaget arrenderat tillräckligt mycket mark för att generera 4.2 terrawatt per år från solen, tillräckligt för att ombesörja 210 000 villors årliga elförbrukning.

– Vi satsar stenhårt på att bygga ut förnybar energi i Sverige och ser fram emot att kunna färdigställa parken och koppla på till stamnätet så fort alla tillstånd är på plats. Parken i Grums kommer att ge en efterlängtad energiskjuts, inte minst lokalt, säger Ilmatar Solar AB’s vd Christian Gustafsson.

I december 2022 spådde Energimyndigheten att elbehovet i Sverige kan ha dubblerats redan år 2035. Industrisatsningar i Norrland för att framställa fossilfritt stål driver på energibehovet, samtidigt som kriget i Ukraina har lett till en energikris i hela Europa. Samtidigt satsar näringslivet hårt på att bygga ut fossilfri energi och många markägare ställer sig positiva till att upplåta mark för utbyggnaden av solenergi.

– Det är fantastiskt roligt att ingå i det här samarbetet med Ilmatar och att genom detta på ett väldigt konkret sätt kunna bidra till den gröna klimatomställningen. Dessutom ser vi väldigt positivt på Ilmatars inställning kring att kombinera solceller och betesmark, kommenterar Anders Bergenheim, en av två bröder som äger landet.

Lyssna på SVT intervju med Ilmatar Solars utvecklingschef Robert Wedmo och markägare Anders Bergheim här.

Mer information

Mikko Niimes
Manager, PR & Communications
Ilmatar
+358 40 533 2931
mikko.niimes@ilmatar.fi

ILMATAR

Ilmatar är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011. Ilmatar Energys affärsområden är produktion av förnybar energi samt utveckling, byggande och upprätthållande av projekt.

Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel på upp till 40 år. Den sammanlagda effekten för Ilmatars landbaserade, havsbaserade vindkraftsprojekt och solenergiprojekt i olika stadier uppgår i Norden till 20 GW.

Ilmatar har kontor i Helsingfors, Malmö, Mariehamn, Tammerfors och Uleåborg.

Aktuellt