NyheterAffärsområden

Ilmatar växer i Sverige – klart med första solcellsparken i Knihult

Publicerad:13.10.2023
Tags: 
  • hållbarhet,
  • markarrende,
  • solenergi,
  • Sverige

Knihult solcellspark är det senaste tecknet på Ilmatars starka tillväxt i Sverige. Ilmatar började sin verksamhet i Sverige i början av 2022. 

Ilmatars solenergiprojekt i Sverige har tagit ett konkret steg framåt. Företagets första solcellspark har fått tillstånd att byggas. Den 55 MWp solcellsparken är uppdelad i två enheter och blir totalt cirka 54 hektar stor. Parken ligger i Knihult, Småland i södra Sverige. 

Förutom solpaneler planeras installation av ett 20 MW-batteri för att balansera kraften och möjliggöra optimal användning av förnybar energi på båda platserna. Byggnationen av parken i Knihult påbörjas under våren 2024 och parken väntas genera el redan under 2025. 

– Mer förnybar energi behövs för att påskynda den gröna övergången. Solenergi har enorm potential i Sverige. Knihults solcellspark kommer att bli vår första, men på inget sätt den sista. Jag ser fram emot att börja bygga den och sedan ansluta parken till elnätet, kommenterar Christian Gustafsson, Managing Director, Ilmatar Solar AB. 

Parken kommer att byggas på två före detta torvtäkter med låga naturvärden, som inför byggstart nu återställs till våtmarker. På grund av tidigare användning skulle markområdet passa dåligt till exempel för livsmedelsproduktion. Med en solcellspark på det kommer marken att användas för att tillhandahålla södra Sverige den mycket behövda förnybara energin. 

Ilmatar började sin verksamhet i Sverige i början av 2022. Knihults solcellpark är det senaste tecknet på företagets starka tillväxt i Sverige. Sedan verksamheten började har Ilmatar hyrt tillräckligt med mark för att generera 4,2 terawattimmar solkraft per år, tillräckligt för att ombesörja cirka 210 000 villors årliga elförbrukning. 

– Jag är väldigt glad över Ilmatars tillväxt i Sverige. Vi har sagt att vi är starkt engagerade i att starta produktion av förnybar energi i Sverige. Knihult är ett utmärkt konkret steg framåt i vår resa. Generellt sett har vi lyckats bra med att hitta och hyra lämplig mark för solenergiproduktion, särskilt med tanke på den utmanande nätsituationen, säger Ilmatar Energys VD Juha-Pekka Weckström

Ilmatar är ett ledande nordiskt oberoende kraftproducent som enbart fokuserar på förnybar energi. Den sammanlagda produktionskapaciteten för Ilmatars olika vind- och solkraftprojekt i olika faser i de nordiska länderna är 20 GW.

Mer information

Juha-Pekka Weckström 
CEO 
Ilmatar Energy Oy 
+358 400 654 754 
Juha-Pekka.Weckstrom@ilmatar.fi 

Vilma Wiitakorpi Björkman 
Vice President, Communications, Marketing & ESG 
Ilmatar Energy Oy 
+358 50 308 0879 
Vilma.Wiitakorpi-Bjorkman@ilmatar.fi

Aktuellt