NyheterAffärsområden

Ilmatars hybridpark i kommersiell produktion – 36 vindkraftverk står klara i slutet av året

Publicerad:03.07.2023
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • Finland,
  • samarbete

Under de första dagarna i juni inleddes produktion av förnybar energi från de åtta första vindkraftverken i Ilmatars hybridpark i Alajärvi i Södra Österbotten, med en nominell effekt på 48 MW. I slutet av 2023 är vindkraften i full drift med nominell effekt på 220 MW, från 36 vindkraftverk. Under de närmaste åren ska parken därefter byggas ut med en 150 MWp solcellspark och ett kompletterande batterilager på 25 MW.

Ilmatars vindkraftspark i Alajärvi har producerat el till Finlands nationella elnät sedan juni 2023. Det är en viktig milstolpe i historien om förnybar energiproduktion i Finland och Europa, eftersom denna hybridpark är en av de första som sätts i drift.

– Ilmatar är en pionjär inom byggande, produktion och ägande av förnybar energi i Finland. Vår hybridpark är ytterligare ett bevis på vår förmåga att djärvt föra marknaden framåt på ett sätt som skapar mervärde för flera intressegrupper – såväl investerare och markägare som de som är sysselsatta i projektet, säger Ilmatars vd Juha-Pekka Weckström.
En hybridpark är en helhetsanläggning som producerar och lagrar energi med fler än en produktionsmetod, vilket i Alajärvi betyder vindkraft och solkraft kompletterat med en batteripark.

– Samtliga vindkraftverk i Alajärvi ska vara uppförda senast i slutet av oktober och i fullskalig energiproduktion i slutet av året. Samtidigt förbereder vi oss för att bygga hybridkraftverket samt solcells- och batteriparken under 2024 och 2025. Hela hybridanläggningen ska stå klar att bidra till Finlands energisjälvförsörjning, -beredskap och -behov från och med 2026, säger Petri Ainonen, byggansvarig chef på Ilmatar.

Totalt kommer hybridanläggningen i Alajärvi att producera ren el med en nominell effekt på 370 megawatt. Det motsvarar elbehovet för upp till 370 000 finländska enrumslägenheter. Syftet med reglerkraft från batterier är att tillåta matning av el till stamnätet när behovet är som störst och det är mest förnuftigt med tanke på marknadsläge och förbrukning.

Hybridparken stärker också Finlands energisjälvförsörjning och försörjningsberedskap. Projektet ingår i Arbets- och näringsministeriets (ANM) och EU:s stödprogram och Ilmatar har beviljats 19,5 miljoner euro i EU/RRF-bidrag av Arbets- och näringsministeriet för att bygga anläggningen. Målet med stödprogrammet är att främja energiinvesteringar och energiinfrastrukturprojekt i linje med Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som ska minska Finlands utsläpp av växthusgaser och stöda Finlands mål om koldioxidneutralitet. Målet är också att minska de tekniska och ekonomiska riskerna med förnybar energi och ny energiteknik och på så sätt påskynda den gröna omställningen och beroendet av importerad energi från exempelvis Ryssland.
ANM stöder särskilt projekt som har en betydande positiv energi- och emissionspåverkan, som kan genomföras kostnadseffektivt och snabbt, där det finns möjlighet att införa ny teknik i projektet och där man samtidigt utvecklar metoder som kan förbättra genomförandet av liknande projekt i framtiden.

Mer information

Katja Koponen
utvecklingschef
Ilmatar
+358 40 525 0722
katja.koponen@ilmatar.fi

Mikko Niimes
kommunikationschef
Ilmatar
+358 40 533 2931
mikko.niimes@ilmatar.fi

ILMATAR
Ilmatar är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011. Ilmatar Energys affärsområden är produktion av förnybar energi samt utveckling, byggande och upprätthållande av projekt.
Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel på upp till 40 år. Den sammanlagda effekten för Ilmatars landbaserade, havsbaserade vindkraftsprojekt och solenergiprojekt i olika stadier uppgår i Norden till 20 GW.

Ilmatar har kontor i Helsingfors, Malmö, Mariehamn, Tammerfors och Uleåborg.

Ilmatar – Energi att vara stolt över

Aktuellt