NyheterAffärsområden

MKB-program lanserat för Ilmatars största havsbaserade vindkraftsprojekt Bothnia

Publicerad:17.04.2024
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • hållbarhet,
  • havsbaserad vindkraft,
  • pressmeddelande

Nu är miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB) för Ilmatars största projekt för havsbaserad vindkraft Bothnia lanserat och projektet går vidare till samrådsfas. MKB-arbetet är utfört i samarbete med Ramboll Finland.

Ilmatars projekt Bothnia ligger i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ) och är fördelat på två områden, Bothnia och Bothnia West. Arean har under arbetets gång optimerats och därmed reducerats – Bothnia är nu ungefär hälften mindre och Bothnia West har minskat med cirka 40 procent.

– Vi har i det här skedet valt att gå vidare med områden där det finns minimal överlappning med andra intresseområden, såsom sjöfart och fiske. Vi har även tagit i beaktande djupförhållandena, de optimerade projektområdena har ett djup mellan 40 och 120 meter, säger Jori Sihvonen, projektledare för Ilmatars offshoreprojekt i EEZ.

– Så ser MKB-processen ut – man börjar stort och genom grundliga utredningar når vi slutningen det optimerade resultatet, genom att vi får en bättre överblick av ett relativt outforskat havsområde och om den närliggande omgivningen. Som energiproducent är detta en väntad utveckling. Vi behöver utveckla framtidens energiproduktion på ett ansvarsfullt sätt. Det kan vi göra i Norden, tack vare vår starka miljölagstiftning, säger Anna Häger, regionchef på Ilmatar.

Trots optimeringen är Bothnia fortfarande sammantaget ett av de största havsbaserade vinskraftsprojekten i Finland. Tillsammans täcker de två områdena en area på nära 1 200 km2 och har en potentiell kapacitet på 4 GW.

– Energi är grunden till allt i vårt moderna samhälle, det har vi fått lära oss den hårda vägen under senare år. Ilmatars verksamhet har redan positiv klimatpåverkan, och ju mer förnybar energi vi kan producera, desto snabbare kan fler företag och industrisektorer ta steg mot ökad hållbarhet. Elektrifieringen och den rena omställningen kräver en betydande ökning av förnybar energiproduktion, säger Anna Häger.

I och med att MKB-programmet lanserats går projekt Bothnia nu in i samrådsfas, där Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) i Egentliga Finland tar emot utlåtanden och synpunkter från berörda aktörer, andra myndigheter och allmänhet. Dokumentation och instruktioner finns på www.miljo.fi/bothnia-havsvindkraft-MKB. Sista datum för att inkomma med synpunkter är 14 juni 2024.

Öppna avgränsningssamråd ordnas i Raumo, Kristinestad samt online.

Mer information om mötet finns på ilmatar.ax.

Aktuellt