NyheterAffärsområden

Undersökningar inleds för att utvidga vindkraftsprojekt i Kristinestad – möjlighet till 18 nya turbiner

Publicerad:02.11.2023
Tags: 
  • affärsutveckling,
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • landbaserad vindkraft,
  • markarrende,
  • samarbete

Kristinestads planeringsavdelning har enhälligt godkänt Ilmatars initiativ att påbörja planeringen av vindkraftsprojektet Västervik 2. Utvidgningen av projektet i Kristinestad omfattar 18 nya vindkraftverk med en nominell kapacitet på upp till 180 MW. Med totalt 27 vindkraftverk kan helhetsprojektet ha en betydande ekonomisk inverkan, både lokalt och på regional nivå.

I slutet av året färdigställs Ilmatars vindkraftspark Västervik med nio turbiner i österbottniska Kristinestad. Nu utvidgas projektet med Västervik 2, som kan innebära ytterligare 18 möjliga turbiner – totalt upp till 27 vindkraftverk som helhet. Planeringen och miljökonsekvensbedömningen av det utvidgade projektet avgör den slutliga utformningen.

– Vi ser detta beslut som ett tecken på förtroende och ett smidigt samarbete. De här vindparksområdena kan tillsammans bli en mycket viktig del i utvecklingen och produktionen av förnybar energi i Finland, säger Jussi Mäkinen, Ilmatars chef för projektutveckling i Finland.

– Jag kan inte låta bli att understryka de regionalekonomiska effekterna, vars första fas snart slutförs. Ilmatar strävar alltid efter att vidareutveckla de projekt för förnybar energi som bolaget äger, så att den färdigbyggda elöverföringslinjen betjänar ett så brett och mångsidigt energiproduktionsprojekt som möjligt.

I linje med sin strategi planerar Ilmatar eget ägande för Västervik och Västervik 2 under hela projektets livslängd, som är flera decennier. Den totala effekten för den första fasen av Västervik som är under uppförande är 56 MW och sammantagen effekt för expansionsfasen, som nu planeras, uppskattas till 120-180 MW.

– Västervik 2-projektet får ett bra stöd av Västerviks vindkraftspark som redan är under uppförande. Att utveckla en ny vindpark intill en befintlig skapar synergier, exempelvis gällande materialeffektivitet, eftersom parkernas gemensamma infrastruktur kan serva hela enheten. Det skapas även betydande synergieffekter vad gäller miljövärden. Eftersom områdena ligger nära varandra finns det till exempel inget behov av separata anslutningslinjer till elnätet, säger Helena Arola, projektutvecklingschef.

Ilmatar har ett starkt stöd hos markägare i området, och projekten har lockat många lokala hyresvärdar.

– Detta är ännu ett bevis på Ilmatars förmåga att utveckla och bygga sina projekt med ett långsiktigt perspektiv. Ilmatar och den tidigare projektutvecklaren har arbetat med detta vindkraftsprojekt sedan 2012. Det innebär att vi är mycket väl förtrogna med områdets specifika egenskaper, vilket stöds av omfattande äldre och nyare studier, betonar Mäkinen.

Ilmatar genomför under 2024 nya, omfattande terrängundersökningar. Dessutom inleds förfarandet för miljökonsekvensbedömning parallellt med planeringen, och flera öppna offentliga höranden anordnas i takt med att arbetet fortskrider.

Västerviks expansionsprojekt innebär stora möjligheter för den regionala ekonomin. Projektet beräknas till exempel generera mer än 200 miljoner euro i direkta och indirekta skatter till Finland under hela livslängden, och den totala sysselsättningseffekten är över 1000 heltidsekvivalenter (FTE) under parkens livslängd, inklusive indirekta effekter.

Aktuellt