NyheterAffärsområden

Turbinerna går på full effekt i Ilmatars första hybridpark – solceller och energilagring står på tur

Publicerad:09.01.2024
Tags: 
  • energilagring,
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • hybridpark,
  • landbaserad vindkraft,
  • pressmeddelande,
  • solenergi

Alla de 36 turbinerna i Ilmatars första hybridpark i Alajärvi har nu tagits i drift för kommersiell produktion. Vindkraftverken är en del av ett banbrytande hybridkomplex på 370 megawatt, där det nu planeras en storskalig solcellsanläggning samt batterilagring.

Ilmatar, nordiskt energibolag och oberoende kraftproducent (IPP), satte strax före jul 2023 i drift en ny vindpark, denna gång med 36 turbiner i Alajärvi i Sydösterbotten, Finland. Vindparken går nu för full kapacitet på 221 megawatt (MW) och producerar cirka 587 gigawattimmar (GWh) förnybar energi varje år.

– Färdigställandet av vindparken är det första steget i vårt Alajärviprojekt, som blir en av de första hybridparkerna i Finland. Med detta stärker vi vår position som pionjärer inom förnybar energi och visar på vår förmåga att utveckla marknaden på ett sätt som skapar mervärde för flera intressenter. Hybridparker som producerar förnybar energi från flera källor kompletterat med energilagring som balansresurs är framtiden för vårt energisystem, säger Juha-Pekka Weckström, VD, Ilmatar Energy.

Projektet är ett resultat av ett lyckat internationellt samarbete mellan Ilmatar och japanska Kansai Electric Power, ett elbolag med verksamhet i Kansai-regionen i Japan, som är minoritetsägare i Alajärvi vindpark. Detta är den andra produktionsanläggningen för förnybar energi där Ilmatar och Kansai Electric Power samarbetar. Kansai Electric Power Group har förbundit sig till att göra sin verksamhet koldioxidfri och att även bistå samhället i stort i den gröna omställningen.

– Jag är stolt över att vindkraftsprojektet i Alajärvi har nått denna viktiga milstolpe och nu är satt i kommersiell drift, ett resultat av det starka partnerskap vi har byggt upp med Ilmatar sedan vi gick in i projektet 2021. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Ilmatar och är mycket involverade i förvaltningen för att säkerställa säker drift av projektet. Kansai Electric Power Group arbetar globalt för att påskynda projekt för förnybar energi för att uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp, säger Mikio Matsumura, Representative Executive Officer, Vice President, Kansai Electric Power.

En mängd projektspecifika detaljer behövde tas i beaktande under byggandet av Alajärvi vindpark, men tack vare noggrann planering och mycket gott samarbete framskred byggandet väl och kunde slutföras enligt tidtabell.

– Vindparken i Alajärvi är som ett tvärsnitt av Ilmatars historia som föregångare inom förnybar energi. Det har varit fantastiskt att vara involverad i detta innovativa projekt och att se det färdigt i tid och enligt budget, i gott samarbete med både lokala myndigheter och entreprenörer. Även samarbetet mellan Kansai Electric Power och Ilmatar har fungerat exceptionellt professionellt och smidigt. Med Alajärvi visar vi vägen mot framtiden, då projektet under kommande år omvandlas till en hybridpark, säger Petri Ainonen, Director, Construction på Ilmatar.

Solceller och batterilagring gör anläggningen unik

När vindparken i Alajärvi nu står färdig planerar Ilmatar med att utveckla anläggningen till en unik hybridpark med vind, sol och batterilagring. Utöver vindkraftsparkens nominella kapacitet på 221 MW byggs en 150 MWp solpark samt en 25 MW/50MWh batterilagringsanläggning på området. För byggandet av solcellsparken och batterilagret har Ilmatar fått ett EU/RRF-bidrag på 19,5 miljoner euro via Arbets- och näringsministeriet.

Kompletteringarna planeras byggas under 2024 och 2025, och den fullskaliga anläggningen planeras stå redo för kommersiell produktion senast 2026.

Hybridlösningen skapar betydande positiva synergier. Förutom gemensam anslutning till elnätet delar vind-, sol- och lagringsanläggningarna transformatorstationer och elöverföringskablar inom parken. Detta sparar både investeringar och minskar användningen av råmaterial.

– Energilagring och solceller planeras i vindparkens omedelbara närhet, inom det område som redan planerats för produktion av förnybar energi. Energi produceras, hanteras och lagras alltså i två vertikala lager inom samma geografiska område. På så sätt blir markanvändningen effektivare och miljöpåverkan koncentreras till ett mindre område jämfört med om projekten skulle genomföras separat, förklarar Katja Koponen, affärsutvecklingschef på Ilmatar.

Läs också:
Ilmatar toppar listan – byggde flest vindkraftverk i Finland år 2023

Aktuellt