Tillbaka till projekt
Landbaserad vindkraft / Under utveckling

Kultakalliot

Merikarvia – Finland
Kultakalliot
Ca. 60 MW Produktionskapacitet
Max 8 Antal turbiner
Max / 350 M Hubhöjd / Totalhöjd
Ca. 2028 Beräknad driftsättning

Bakgrund

Ilmatar planerar en vindkraftspark på 60 MW i Merikarvia i Satakunta. Planeringsområdet Kultakallio ligger vid Merikarvias norra gräns, på den östra sidan av riksväg 8, cirka 17 km nordost om byn Merikarvia.

Planen omfattar upp till 8 turbiner med en maximal svephöjd på 350 meter. Det slutliga antalet turbiner, deras placering och planeringsområdet kommer att förfinas under de kommande åren under studie- och planeringsprocessen. Den slutliga utformningen kommer att påverkas av planerings- och miljökonsekvensbeskrivningar (EIA), kommentarer, åsikter och diskussioner med intressenter.

Den kommersiella produktionen skulle inledas 2028.

Plats

Kontaktperson

Kontakta mig om du önskar mer information om detta projekt.

Helena Arola

Project Development Manager

Ilmatar

+358 40 869 8695 helena.arola@ilmatar.com