Tillbaka till projekt
Solenergi / Under utveckling

Tönnersjö

Halmstad – Sverige
Tönnersjö
Ca. 528.81 MWp Produktionskapacitet
Max 489 Ha Areal
Ca. 2029 Beräknad driftsättning

Ilmatar planerar en solcellspark i Tönnersjö, på Halmstad Tönnersjöheden 23:4 i Halmstads kommun. 

För ändamålet har sökande tecknat arrendeavtal med fastighetsägarna. Området utgörs huvudsakligen av produktionsskog i skede att avverkas och beräknas ha begränsade naturvärden.

Samrådsfasen för Tönnersjö är avslutad, lmatar genomförde ett avgränsningssamråd i mars 2023. Ansökan om miljötillstånd skickades till länsstyrelsen i Halland 30 april 2024.

För mer info om projektet går det bra att ändå ta del av samrådsunderlaget som finns att ladda ner nedan.

Plats

Dokument

Bilder

Kontaktperson

Robert Wedmo

Head of Permitting

Ilmatar

+46 73 035 3524 robert.wedmo@ilmatar.com