Vi arbetar för en renare framtid

Vi arbetar för en renare framtid

Föregångare inom förnybar energi

Ilmatar har varit en pådrivande kraft inom den gröna energiomställningen sedan bolaget startade, år 2011. Vårt bidrag är att på hållbart och effektivt sätt utvinna förnybar energi från naturliga källor, vinden och solen. Med innovativa lösningar för energilagring banar vi väg för framtidens robusta och mer flexibla energiekosystem.

Framtidens energiekosystem är fossilfritt, decentraliserat och bygger på många olika energikällor, produktionsenheter och flexibilitetsresurser.

Vi är engagerade i alla steg av våra projekt, från start till avveckling. Vi identifierar lämpliga platser, säkerställer finansiering, övervakar byggnationen och garanterar en väl fungerande, långsiktig drift av våra produktionsanläggningar. Med ägarskap följer ansvar, och vi är stolta över att förvalta våra projekt tills de når slutet av sin livslängd, varefter vi återställer produktionsområdena till sitt ursprungliga skick.

Daglig handel på elbörsen

Som oberoende energiproducent (IPP) har Ilmatar etablerat ett team samt en intraday trading desk som dygnet runt verkar på den nordiska elbörsen Nord Pool.

På så sätt optimerar vi försäljningen av vår producerade energi på Nord Pools day-ahead- och intraday-handel samt på marknaden för stödtjänster.

Mer om vår handel på elbörsen

Landbaserad vindkraft

I våra landbaserade vindkraftsparker tar vi vara på naturens kraft för att generera fossilfri energi. Turbinerna fångar upp vindens rörelseenergi på hög höjd och omvandlar den till användbar elektricitet för hem, företag och industrier.

Läs mer

Solenergi

Vårt fokus ligger på att dra upp skalan för solkraftsinstallationer i Norden. Solljus finns gratis i riklig mängd över våra breddgrader, och när vi fångar upp det i storskaliga solparker genererar vi el samtidigt som vi minskar vårt beroende av fossila bränslen.

Läs mer

Havsbaserad vindkraft

I Bottniska viken finns en enorm potential för havsbaserad vindkraft. Genom att utnyttja de kraftfulla havsvindarna vill vi bidra till en hållbar och storskalig energiförsörjning som gynnar både Finland och den bredare europeiska elmarknaden.

Läs mer

Energilagring

För att säkerställa kraftnätets stabilitet och bygga upp en pålitlig elförsörjning utvecklar vi anläggningar för att lagra överskott i energiproduktionen. Nya innovationer inom energilagring banar väg för ett motståndskraftigt och hållbart energisystem.

Läs mer

Affärs­utveckling

Genom strategiska samarbeten och användning av spjutspetsteknik ligger vi i framkant när det gäller att utveckla smart och mångsidig infrastruktur för förnybar energiproduktion och -lagring.

Läs mer

Energiköpsavtal (PPA – Power purchase agreements)

Med långsiktiga avtal om produktion och inköp av ren energi bygger vi en mer hållbar framtid. Genom energiköpsavtal, PPA:s, säkrar företag leverans av el till fast och förutsägbart pris och skapar ekonomisk stabilitet på

Läs mer om PPA:s

Markarrende

Markarrenden är en viktig del av utvecklingen och produktionen av förnybar energi. Genom samarbete med oss säkrar markägare en stabil källa till hyresintäkter, och kan samtidigt bidra till miljöskydd och välfärd i lokals

Läs mer om markarrende

Hållbarhet finns i vårt DNA

Grunden till vårt hållbarhetsarbete är vår mission, vision och våra gemensamma värderingar – expertis, ansvar, pionjäranda och hållbarhet. Vårt arbete styrs av vår uppförandekod, av goda ledningssystem, policys och åtaganden samt en mängd olika riktlinjer.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Charging society.
With Nordic renewable energy.

Aktuellt

Senaste nytt hos oss på Ilmatar