Affärsutveckling

Affärsutveckling

Vi tar sikte på morgondagens energimarknad

Framtidens energisystem är fossilfritt, decentraliserat och bygger på många olika energikällor, produktionsenheter och flexibilitetsresurser. Vi vill aktivt vara med och bidra till utvecklingen av de nya innovationer som krävs för att förverkliga detta omvälvande nya energiekosystem.

Ilmatars affärsutvecklingsteam leder vägen, och arbetar för att lämna ett bestående avtryck i det nordiska energilandskapet.

Genom strategiska samarbeten och användning av spjutspetsteknik ligger vi i framkant när det gäller utvecklingen av smart och mångsidig infrastruktur för förnybar energiproduktion och -lagring. För att vi ska uppnå ett hållbart energisystem och samtidigt locka investeringar krävs det att vi kan kombinera innovation och banbrytande teknologi med miljöhänsyn och ekonomisk lönsamhet. 

Dagens utmaningar

Just nu arbetar vi på Ilmatar med olika lösningar för energilagring samt utveckling av hybridparker.

Batterilagring

Vi utvecklar och implementerar batterilagring (battery energy storage systems – BESS), som spelar en avgörande roll för integrationen av förnybara energikällor, stabiliteten i elnätet, hanteringen av belastningstoppar och integration av förnybara energikällor. Flexibilitet i energisystemet är avgörande, och vi ligger i framkant för den utvecklingen.

Hybridlösningar

Vårt mål är att vara en pionjär när det gäller att integrera lösningar för förnybar energi i olika sektorer. Våra hybridlösningar säkerställer effektiv energianvändning genom att kombinera de bästa egenskaperna hos olika tekniker, t.ex. integrering av förnybara energikällor på flera marknader, hybridlösningar samt styr- och övervakningsplattformar.

Långsiktiga energiköpsavtal – Power purchase agreements

Framtiden för hållbar energi förverkligas genom PPAs

Långsiktiga energiköpsavtal (PPAs) säkrar inte bara ditt företags energibehov utan stärker även ert hållbarhetsarbete. Genom att aktivt bekämpa klimatförändringarna blir ditt företag en del av lösningen istället för en del av problemet. Samtidigt bidrar dessa avtal till att vi kan öka produktionskapaciteten för förnybar energi.

Solar panels

Våra framtida utmaningar

Vätgas och Power-to-X

Vi söker aktivt efter nya, strategiska partnerskap inom vätgas- och Power-to-X-teknologi. Dessa nya teknikområden har en enorm möjlighet att bidra till hållbar energiproduktion, -lagring och -användning.

Långsiktig energilagring (LDES)

Lösningar för långvarig energilagring (LDES) är av avgörande betydelse för utvecklingen av förnybar energi. Med lösningar för LDES kan vi säkra stabil energiförsörjning även under längre perioder, vilket bidrar till ett miljövänligare och mer resilient energisystem.

Virtuella kraftverk och hybridavtal

Virtual kraftverk (VPP) är framtiden för decentraliserade energisystem. Vi ser fram emot att utforska VPP:er och även hybridavtal för inköp av el (PPA:er) som ger företag möjlighet att övergå till förnybar energi på ett smidigt sätt.

Ta kontakt!

Oavsett om det handlar om innovativa produkter, tjänster eller banbrytande idéer inom energisektorn, hör gärna av dig. Låt oss forma framtiden tillsammans!

Katja Koponen

Director, Business Development

Ilmatar Energy Oy

katja.koponen@ilmatar.com

Aktuellt just nu