Energilagring

Energilagring

Nyckeln till det fossilfria energisystemet

I takt med att produktionen av förnybar energi ökar, har det blivit allt viktigare att planera, utveckla och bygga lösningar för lagring av förnybar energi i samband med elproduktion. Lagring krävs för perioder då produktionen av förnybar energi är antingen låg eller för hög, för att balansera tillgången och prisfluktuationerna på elmarknaden.

Förutom att utveckla, planera, bygga och underhålla förnybara energiparker, säljer Ilmatar också den producerade energin till marknaden. Därför fokuserar vi på att integrera produktionen av förnybar energi med lagringslösningar. 

För närvarande driver vi över 20 lagringsprojekt i olika utvecklingsstadier i Finland och Sverige.

Energilagringslösningar planerar vi i första hand nära våra befintliga vind- eller solkraftsanläggningar. På så sätt kan vi använda befintlig infrastruktur, såsom vägar och elstationer, vilket gör att vi utnyttjar marken på bästa sätt. En annan fördel med att placera produktion och lagring på samma plats är minskade överföringsförluster. Energiagring är ett effektivt verktyg för kapacitetshantering, både internt i produktionsanläggningen och i förhållande till det nationella elnätet.

Innovation inom energilagring

Ilmatar går i bräschen för utvecklingen av framtidens fossilfria energiekosystem. Här är några exempel på vårt arbete hittills.

  • I Alajärvi, Finland, utvecklar vi ett av Europas första hybridprojekt för energiproduktion, ett gott internationellt samarbete med det japanska elbolaget Kansai Electric Power som minoritetsägare.

  • Vårt andra hybridprojekt är under utveckling vid vindparken Piiparinmäki, Finland, i samarbete med Glenmont Partners.

  • Vi samarbetar med Polar Night Energy (PNE) med fokus på deras innovativa sandbatteri. Så snart tekniken utvecklats till en lämpligt nivå ska sandbatterierna pilottestas i Ilmatars produktionsanläggningar. 

Ilmatar and PNE shaking hands

Fördelar med energilagring

Balans i utbud och efterfrågan

Energilagring är ett effektivt sätt att utjämna tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Då efterfrågan är lägre kan energin lagras, för att matas ut och förbrukas när efterfrågan stiger.

Kostnadseffektivitet

När energilagringssystemen väl har installerats är de ett kostnadseffektivt sätt att lagra och hantera förnybar energi.

Integration av förnybar energi

Genom lagring av energiöverskottet från väderberoende källor som sol och vind kan förnybar energi på ett smidigt sätt integreras i energimixen.

Stabilitet i elnätet

Energilagring balanserar produktionen av förnybar energi, dämpar spänningsfluktuationer, stabiliserar elnätet och minskar risken för strömavbrott.

Miljömässig hållbarhet

Energilagringssystem hjälper till att minska koldioxidutsläppen genom att stöda integreringen av förnybara energikällor i elnätet.

Visste du att? Energilagringskapacitet mäts i megawattimmar (MWh), vilket är ett mått på lagrad energi över tid. Livslängden för energilagring varierar beroende på teknik, men systemen håller ofta i 15-20 år.

Ökad flexibilitet

Utbyggnaden av energilagring ökar i snabb takt, tack vare minskande kostnader och framsteg inom tekniken.

Aktuellt just nu

Läs de senaste nyheterna och artiklarna om energiomställningen och om förnybar energiproduktion