Landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft

Ilmatar är en pionjär och tidig aktör inom landbaserad vindkraft i Norden, med omfattande erfarenhet inom utveckling, konstruktion, ägande samt teknisk och kommersiell förvaltning.

Första steget mot ett nytt energisystem

Hos oss i Norden har vi gott om vind, vilket skapar möjligheter till ren energiproduktion som minskar beroendet av fossila bränslen. Förutom de rent miljömässiga fördelarna stärker vindkraften även vår energisjälvförsörjning, skapar sysselsättning och stimulerar välfärden i lokala samhällen.

Med över tio års erfarenhet har Ilmatar haft en ledande roll inom utvecklingen av landbaserad vindkraft i Finland. Vid slutet av 2023 hade vi över 60 turbiner i drift över hela landet.

Vi skiljer oss från traditionella energibolag genom vårt djupa engagemang i varje steg av våra projekt. Vi tar ett övergripande ansvar för våra produktionsanläggningar – från kartläggning av platser och finansiering till övervakning av byggnation och löpande drift. Då vindparken har uppnått sin fulla livslängd ser vi till att markområdena återställs till sitt ursprungliga skick.

Vår grundprincip är att våra landbaserade vindkraftsprojekt ska gynna markägare, kommuner, våra kunder och samhället i stort. Vi arbetar öppet och transparent och säkerställer att alla lokala intressenter är involverade ända från projektstart. Flera års forskning föregår byggnation, för att garantera att alla nödvändiga tillstånd finns på plats.

Banbrytande inom landbaserad vindkraft sedan 2011

Några viktiga milstolpar för Ilmatar

  • De första utvecklingsprojekten startade i slutet av 2011 och arbetet har kommit en bra bit på väg under 2012. Vi var det första finska företaget som tog upp projektfinansiering utan regressrätt för ett vindkraftsprojekt.

  • Vi byggde den första icke-subventionerade vindparken i Finland, Piiparinmäki som togs i drift 2019.

  • Tillsammans med transportföretaget Silvasti introducerade Ilmatar 2023 kontraktsmodellen TCI (Transport, Kran och Installation) på den nordiska marknaden. Avtalstypen är vanlig i USA och delar upp den traditionella OEM-leveransen mellan vindkraftverkstillverkaren och en utvald TCI-samarbetspartner.

  • Trots global instabilitet toppade Ilmatar 2023 listan över landbaserade vindkraftsutvecklare i Finland, då vi stod för 28 procent av alla turbiner som driftsattes under året.

  • År 2023 driftsattes också turbinerna i vår första hybridpark i Alajärvi – solceller och energilagring står på tur.

Fördelar med landbaserad vindkraft

Miljövänligt

Landbaserade vindkraftverk har ett sammantaget lågt koldioxidavtryck beräknat på hela sin livscykel. När energiproduktionen väl inleds kompenseras de koldioxidutsläpp som orsakas av byggandet på några månader, lite beroende på teknik och turbinkapacitet.

En ändlös energikälla

Landbaserad vindkraft är en i högsta grad hållbar energikälla eftersom inga ändliga resurser förbrukars under drift och energikällan kan utnyttjas på obegränsad tid.

Konkurrenskraftigt pris

Landbaserad vindkraft är prismässigt konkurrenskraftig och därför ett ekonomiskt hållbart sätt att producera fossilfri energi.

Sysselsättning

Landbaserad vindkraft skapar gott om arbetstillfällen inom konstruktion, underhåll och drift.

Effektiv installation och underhåll

Landbaserad vindkraft kan byggas snabbt, är skalbar och kostnadseffektiv att underhålla.

Energisjälvförsörjning

Genom att utnyttja våra egna vindresurser bidrar vi till ökad självförsörjningsgrad vad gäller energi.

Visste du att? Den förväntade livslängden för en landbaserad turbin är över 35 år.

Att utveckla landbaserad vindkraft

Storskalig landbaserad vindkraft är basen i Ilmatars verksamhet, och vi har etablerat projekt runtom i Finland sedan 2011. Att förbereda ett projekt innebär åratal av forskning och flera faser, som du kan läsa mer om nedan.

Aktuellt

Senaste nytt inom landbaserad vindkraft hos Ilmatar